Vi utvecklar Jakobstadsregionen

Läs vårt senaste nyhetsbrev 3/24

I vårt senaste nyhetsbrev kan du läsa om hur Kristian Eklund på detailworks fått hjälp med att söka investeringsstöd, hur Concordias projekt jobbar med hållbarhet, hur vår region faktiskt har
Läs mera Vi utvecklar Jakobstadsregionen

Välkommen till ”Världens bästa plats”

I januari 2022 lanserade vi vårt uppdaterade varumärke och vår Vision 2040 för Jakobstadsregionen.

Utvecklingstakten inte bara i Jakobstadsregionen utan hela Kvarkenregionen är kraftig. Näringslivet investerar och mätarna visar plus. Befolkningsutvecklingen har stabiliserat sig och inom både offentliga sektorn och näringslivet finns utvecklingskraft. Allt detta ger en stark grund för att vässa varumärket för Jakobstadsregionen och titta framåt mot 2040 genom vår vision. Vi har utmaningar att hitta arbetskraft och inflyttning och det gäller att noggrant analysera vart världen är på väg efter pandemin. Så kom med oss på en intressant resa framåt.

Och visst bor kvaliteten kvar här i regionen. Men vi har inte bara kvalitativa produkter och tjänster. Vi kan erbjuda en livskvalitet som sätter livet på plats.

Regionen i siffror

50 401

Invånare

22 244

Arbetsplatser

2 500

Nya arbetsplatser på kommande

6 800+

Företag

~2 md€

Exportvärde per år

Utvecklingsteman

Här hittar du Jakobstadsregionens viktigaste utvecklingsteman just nu.

Hållbarhet

Jakobstadsregionen har flera hållbarhetsprojekt på gång som utvecklar både företag och kommuner. Klimatarbetet har bara börjat och vi är på väg mot koldioxidneutralitet i Finland senast 2035. Agenda 2030, FN:s klimatmål skapar utmaningar och både europeiska och nationella ribbor är högt satta. Det här tycker vi också är viktigt.

Attraktionskraft och arbetskraft

De kommande åren kommer Jakobstadsregionen att behöva åtminstone 2000 nya arbetstagare. Investeringstakten är hög i hela Kvarkenregionen så vi är inte de enda som behöver arbetskraft. Årskullarna från unga som går ut i yrkeslivet räcker till för i runda tal hälften av det här behovet. Vi behöver alltså bygga attraktionskraft och vara synliga på arbetsmarknaden.

 

Hållbara JREG

Hållbarhet är en naturlig del av Jakobstadsregionens näringsliv och kommuner, en del av vårt DNA och därför vill vi lyfta fram de tre drivkrafter, ansvar, kvalitet, långsiktighet som återspeglar det hållbarhetsarbete som görs i regionen.

Material och statistik

DeCiDe Verktygsback

DeCiDe Verktygsback

No kan he va grannt!

Vår unika anda formar sig ur balans och trygghet i livet. Med fötterna stadigt i jorden har Jakobstadsregionen i långa tider hämtat trender utifrån, omformat dem till att lösa våra problem och utvecklas.

Välkommen hit för att trivas du också!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du hålla reda på vad som händer i Jakobstadsregionen eller hitta information om våra olika aktiviteter? Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev.

  • Fyll i din epostadress här

Ta gärna kontakt med oss!

  • Fyll i din epostadress här