Generationsskifte

Finns det någon i familjen som vill ta över verksamheten i ditt företag? Hur ska man man föra över ägandet till barnen? Hur skall jag som mottagare av ett företag klara av ansvaret? Vi på Concordia arbetar med dessa frågor och kan dela med oss av våra erfarenheter till hjälp för dig!

Då det är dags att för ett generationsskifte i företaget är det bra att vara ute i god tid. Vår erfarenhet visar att ett lyckat generationsskifte kan ta många år i anspråk. Den överlämnande generationen kan behöva tid för att mentalt förbereda sig på att ge över ägandet. Samtidigt ska man fundera på vad man själv ska göra när man inte längre står vid rodret för den dagliga verksamheten. För den övertagande generationen behövs tid för att förbereda sig och för att planera hur man ska utveckla företaget. Om det är aktuellt med flera övertagare så ska man också gå igenom vilken roll var och en av de nya ägarna ska ha.

Till dig som ska lämna över ägandet.

  • Fundera över din egen roll i generationsskiftet. Är du redo att lämna företagandet och deltagandet i den operativa verksamheten?
  • Vad är smartast med avseende på dig själv och helheten, överlåta hela företaget eller bara en del eller delar av det? Sker överföringen stegvis under flera års tid eller allt på en gång?
  • Lönar det sig att byta företagsform? Generationsskifte är förmånligast och enklast att göra i ett aktiebolag.
  • Har du diskuterat med sakkunniga om vilka förberedelser som behövs och vilka beskattningsalternativ som finns?
  • Planera kommunikationen om förändringen till personalen och kunderna. Fäst särskild uppmärksamhet vid båda gruppernas nyckelpersoner.

 

Se över din egen inkomst och kontrollera din kommande pension redan i början av bytesprocessen. Du kan få tilläggsinkomster genom att lämna en del av företaget i din egen ägo och genom att lyfta utdelning. Om du ger företaget som gåva kan du fortsätta som arbetstagare. Eller kanske du alltid vid behov hjälper den nya företagaren? I och med generationsväxlingen inleds ett nytt kapitel i ditt liv. Det är upp till dig själv hur du förhåller dig till det. Om företagandet har fyllt ditt liv kan det vara smärtsamt och vemodigt att överlåta företaget. Försök att släppa taget och rikta din energi på annan verksamhet, till exempel på hobbyn eller barnbarnen. Nu har tid att njuta av allt det som du som företagare gått miste om!

Guider för generationsskifte

Genom att fylla i blanketten nedan slipper du åt att ladda ner guider för såväl överlåtare som efterträdare. Läs igenom dem och hör av dig till oss om du vill diskutera mera.

Fyll i blankett

stäng

Minneslista vid företagsaffärer

Vi på Concordia har tillsammans med övriga utvecklingsbolag i Österbotten tagit fram en ”Minneslista vid företagsaffärer”. Syftet med minneslistan är att samla viktig information om vad allt man behöver tänka på inför en företagsaffär. Minneslistan kan användas till Due Diligence-granskning är avsedd för köparen, men säljaren kan också ha nytta av den.

Genom att fylla i blanketten nedan slipper du åt att ladda ner minneslistan ( du får en länk till din epost via vilken du kan ladda ner materialet).

Fyll i blankett

stäng

Vi hjälper er att planera generationsskiftet!

Börja generationsskiftes­förberedelserna i god tid.