REGIONSTADsrekry

Stöda internationella rekryteringar och rekryteringskapacitet

Projekttid: 1.1.2022-30.6.2022 Projektet finansieras av Etelä-Pohjanmaan Liitto med anslag från stöd för hållbar tillväxt och livskraft (AKKE) / främja tillgången på kvalificerad arbetskraft i regionstäderna. I Jakobstadsregionen är det Staden Jakobstad deltar som delförverkligare i projektet REGIONSTADSrekry: stöda internationella rekryteringar och rekryteringskapacitet. I projektet deltar 24 regionstäder runtom i Finland.

Projektets mål

De centrala målsättningarna i REGIONSTADSrekry-projektet är:

  • Hitta lösningar på den förvärrade arbetskraftsbristen inom olika branscher i regionstäderna genom att påskynda invandring på basen av arbete och studier.
  • Förbättra företagens kunnande inom internationell rekrytering och mottagande av utländsk arbetskraft.
  • Förbättra image och dragningskraft för de branscher och regioner som lider av arbetskraftsbrist.
  • Förbättra regionstädernas förutsättningar för att utveckla och ta i bruk fungerande mottagnings- och integrationstjänster.
  • Åtgärderna har delats upp i fyra arbetspaket, vilka förverkligas i ett samarbete mellan regionerna och andra aktörer.

Staden Jakobstad som delgenomförare:

  • Utveckla image, dragningskraft och kommunikationskunnande bland företag inom branscher som lider av arbetskraftsbrist.
  • Skapa en stig för socialt nätverkande för inflyttare och deras familjer.

 

Material

Här hittar du mer info om projektet samt slutpublikationen för SeutuAKKE-projekten 2022-2023.

 

Nyheter