Klusterutveckling

Projektet ClusDe (Cluster Development for Growth and Resiliens in the Boat and Food Industry) vill stärka två viktiga branscher med stark tillväxtkapacitet i Jakobstadsregionen, Österbotten och Mellersta Österbotten. Målet är att utveckla branschernas kunskap om kluster, öka företagens samarbetsytor samt skapa en organisatorisk och ekonomisk modell för hur båt- och livsmedelsklustret i framtiden kunde fungera på egna premisser. Projektet genomförs av Viexpo och Concordia Ab som huvudgenomförare under år 2023.

Båtbranschen samlades till frukosttillfälle 18.4

Tisdagen den 18.4 hölls inom ramen för ClusDe-projektet* ett frukosttillfälle för båtbyggarbranschen vid Rosenlund i Jakobstad. Som gäst och talare hade vi Finnboats VD Jarkko Pajusalo som lyfte fram hur
Läs mera Klusterutveckling