Sustaining Businesses in Ostrobothnia (SBO)

I hela Finland finns ett ökat antal företag med ägare som närmar sig pensionsåldern. Enligt en undersökning som Företagarna i Finland gjorde våren 2021 står 30 000 företag inför ett ägarskifte inom de kommande två åren. I Österbotten skulle detta betyda att ca 1400 företag borde påbörja ett ägarskifte inom två års tid.

Genom detta projekt ”Sustaining Businesses in Ostrobothnia” (SBO) vill vi projektaktörer öka medvetenheten om möjligheten att bli företagare genom företagsköp och vikten av att hålla sitt företag i försäljningsskick. Med hjälp av den flerspråkiga information som vi via detta projekt tar fram vill vi stöda potentiella företagsköpare- och säljare i deras process så att ett ägarskifte kan ske på ett kontrollerat och smidigt sätt.

Projekttid: 01.04.2022-31.05.2023

Målsättningar och planerade åtgärder

Projektet Sustaining Businesses in Ostrobothnia (SBO) har identifierat följande utmaningar och målsättningar utgående från dessa:

1. Antalet köpare är litet i förhållande till antalet företag till salu → Aktivera potentiella köpare så vi kan skapa bättre förutsättningar för säljarna att hitta potentiella kandidater som kan ta över och fortsätta företagsverksamheten.

2. Många företag som är till salu är inte i försäljningsskick → Vi informerar och hjälper säljarna att förbereda sig bättre inför ett ägarskifte.

3. De äldre företagarna tar inte till sig digital information → Via projektet erbjuds relevant information i sådant format som denna målgrupp tar till sig.

4. Samarbetet mellan organisationer som arbetar med ägarskiftesfrågor är inte koordinerat i Österbotten → Via projektet fördjupas samarbetet mellan projektaktörerna så att köpare och säljare enkelt kan sökas i hela Österbotten samt att den samlade kunskapen alltid finns tillgänglig för kunderna.

5. Service på svenska i ägarskiftesfrågor haltar på nationell nivå → Vi arbetar för att material som publiceras i de stora nationella ägarskiftesprojekten finns tillgängligt både på finska och svenska. All information som vi skapar inom projektet är tvåspråkigt (finska/svenska).

Projektaktörer och finansiärer:

Sustaining Businesses in Ostrobothnia är ett gemensamt projekt där Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia (har huvudansvar för projektet), VASEK – Vasaregionens utveckling, Kristinestads Näringslivscentral och Dynamo Närpes tillsammans jobbar för att förverkliga projektets målsättningar. I projektteamet ingår företagsrådgivare från alla bolag.