Vill du köpa ett företag?

Ett företagsköp kan vara ett bra sätt att få en snabb start på en företagarkarriär. Du får en fungerande struktur med kunder, leverantörer, logistik och affärssystem. Eller varför inte utveckla ditt eget företag genom att köpa upp en konkurrent, kund eller leverantör?

Tips till köparen

Inför ett företagsköp lönar det sig att lägga både tid och energi på att ta reda på så mycket som möjligt om företaget. Är det fråga om ett aktiebolag finns en hel del information publikt tillgänglig. Öppna bolag och kommanditbolag har inte samma skyldighet att publicera information om verksamheten. Om den verksamhet du vill köpa bedrivs av en enskild näringsidkare finns det inget företag att köpa men du kan köpa verksamheten inklusive företagsnamnet.

Det lönar sig att gräva både djupt och omsorgsfullt då man planerar ett företagsköp. En brådskande tidtabell är sällan fördelaktig vid köp av ett företag. Fundera på de viktigaste punkterna som bör granskas och analyseras innan ett köp och ta god tid på dig att göra det.

Använd dig gärna av sakkunniga för att reda ut frågor kring beskattning, juridik, köpeobjektets giltiga avtal, anställningsförhållanden och givetvis för att göra en värdering av företaget. Bekanta dig också, om möjligt, med företagets kunder och leverantörer.

Gör redan i detta skede upp en plan för hur du kan utveckla företagets verksamhet ifall företagsköpet blir av. Vi på Concordia har erfarenhet av köpprocesser. Vi kan hjälpa dig också!

Bekanta dig med processen vid köp av ett företag i vår – VÄGKARTA

Här är exempel på några frågor du kan fundera på inför ett företagsköp:

  • Köper jag hela bolaget, hela verksamheten eller en del av verksamheten?
  • Hur ser bolagets ekonomi ut? Vilka (helst skriftliga) avtal har bolaget?
  • Finns det anställda och arbetsavtal?
  • Hur ser framtidsutsikterna ut för branschen?
  • Hur finansierar jag köpet?
  • Vill jag att säljaren fortsätter arbeta i bolaget?

Guide för köparen

Ladda ner vår guide för köpare av företag. I den hittar du många tips om saker att fundera på inför och under en köpprocess. Läs den och diskutera med oss så är du väl förberedd!

Ladda ner guiden

 

Stäng

Minneslista vid företagsaffärer (due diligence)

Funderar du på att köpa eller sälja företag? Vad behöver du som köpare veta om företaget? Hur kan du som säljare visa i vilket skick företaget är?

De österbottniska utvecklingsbolagen har tillsammans tagit fram en minneslista för köpare och säljare inför en företagsaffär. Ladda ner minneslistan så får du veta mera om vilka saker du som köpare borde granska. Minneslistan ger även säljaren en bra bild av vilken information som alltid borde vara tillgänglig i ett välskött företag.

Ladda ner minneslistan

 

Stäng

Materialbank

Vill du ha mera handfast information om vad allt man bör tänka på vid ett företagsköp, ett generationsskifte eller vid försäljning av ett företag? Ta och scrolla igenom våra webbinarier där våra företagsrådgivare tillsammans med experter från olika områden tar fasta på de vanligaste frågeställningarna och ger svar på tal.

Minneslista vid företagsaffärer

Funderar du på att köpa eller sälja företag? Vad behöver du som köpare veta om företaget? Hur kan du som säljare visa i vilket skick företaget är?

I detta webbinarium går vi igenom vilka saker du som köpare borde granska. Minneslistan ger även säljaren en bra bild av vilken information som alltid borde vara tillgänglig i ett välskött företag.

Finansiering av ägarskiften

Funderar du på att köpa eller ta över ett företag? Vill du veta vilka finansieringsalternativ det finns tillgängligt?

Från denna webbinarieinspelning får du veta mera om vilka finansieringsmöjligheter som finns och vad allt du bör ha i åtanke vid finansieringen av en företagsaffär. Som sakkunniga fungerar Max Kuula från Kvevlax Sparbank samt Päivi Kinnunen från Finnvera.

Avtalen i skick!

I detta webbinarium berättar Kjell Renlund från EY om vilka avtalsfrågor man måste beakta då man planerar ett ägarskifte, vare sig man är köpare eller säljare. Som moderatorer fungerar Kari Myllymäki från Concordia samt Kjell Nydahl från VASEK.

Värdering av företag

I värderingen av företaget som skall säljas eller överlåtas finns många element som spelar in. I detta ägarskifteswebbinarium berättar Monika Ahlskog från Nooga Ab om vad man bör tänka på vid just värdering av företag.

Beskattning vid ägarskifte

I detta webbinarium föreläser Kaj Grüssner från KPMG om beskattningsfrågor vid ägar- och generationsskifte. I rutan syns också Kari Myllymäki från Concordia, Kjell Nydahl från VASEK samt Anthony Hannus från Kristinestads Näringslivscentral.

Prenumerera på vår YouTube-kanal

Vill du hålla dig uppdaterad kring relevanta teman gällande företagsutveckling, hållbarhet och talangattraktion? Prenumerera på vår YouTube-kanal så får du information om nytt material som vi lägger upp samtidigt som du snabbt kommer åt våra spellistor.

Vi hjälper dig inför företagsköpet!