Jakobstadsregionen är mångsidig!

Jakobstadsregionens över 22 000 arbetsplatser är fördelade på flera starka branscher. Vi har t.ex. livsmedelsindustrin som i dag är vår största bransch, gummi och plast, papper och cellulosa, mineraliska produkter (slipmaterial), båtar och en bred metallindustri. Dessutom finns elapparater, maskiner och släp- och påhängsvagnar som är stora branscher. Sen skall vi inte glömma handel, logistik och den service som både privata och offentliga sektorn står för.

Ser vi på förädlingsvärdet i bilden, ser vi att den tillverkande industrin står för 55% av det totala förädlingsvärdet. Detta är en hög procent om vi tittar runt Finland. Bredden ger resiliens, en förmåga att anpassa sig rätt bra till kriser. En av utmaningarna kan vara att vår tillverkande industri måste klara av att robotisera, automatisera och digitalisera för att hänga med på de globala marknaderna. Klimat- och hållbarhetskoll är också något som kunderna alltmer ser på, när man söker producenter och leverantörer. Är vi på banan när det gäller den här utvecklingen?

Kontakt:

Fredrik Sandelin

Regionutvecklare

+358 44 324 3435