Verktygsback

Alla är vi ambassadörer för Jakobstadsregionen

Platsvarumärket Jakobstadsregionen skapas av oss alla – tillsammans. Alla vi som bor här, jobbar här, eller har koppling till platsen har möjlighet att delta i att sprida budskapet om vår företagsamma, välmående, internationella och mångsidiga region. Vi har mycket att berätta och vara stolta över!

Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia koordinerar och utvecklar regionens gemensamma marknadsföring och varumärkesprofilering i syfte att göra Jakobstadsregionen attraktivt, skapa ”hållkraft” och möjliggöra en god livskvalitet hos de som bor, lever och verkar här. Målet är att stärka bilden av Jakobstadsregionen på ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan så att det blir lättare att attrahera besökare, potentiella in- och återflyttare, företag och investeringar.

Denna sida är tänkt att fungera som en verktygsback för dig som vill vara med och stärka bilden av Jakobstadsregionen. Här har vi samlat nyttig information så att du som ambassadör och språkrör för Jakobstadsregionen enkelt och smidigt kan hitta argument, bilder och information om regionen och dess varumärke. Det är viktigt att vi i vår kommunikation är tydliga och utgår ifrån samma grund då vi interagerar med omvärlden.

Världens bästa plats.

Vi skapar attraktionskraft - tillsammans.

Varför behöver Jakobstadsregionen vara attraktivt och ha ett starkt platsvarumärke? En attraktiv region med ett starkt varumärke hjälper företagen att hitta rätt personal, butikerna får kunder, kommunerna får invånare, föreningarna får medlemmar och studerandemiljöerna får nya studerande. I regionernas kamp om utrymmet i mediabruset vinner den region som är mest tydlig. I jobbet att förtydliga regionens platsvarumärke är alla dess invånare, företag och aktörer ambassadörer.

Det går bra för Jakobstadsregionen och dess företag. Men vi behöver bli fler. Och detta budskap behöver kommuniceras ut. Men var skall man börja och vem får göra det?

Här kommer lite information som förhoppningsvis svarar på dessa frågor.

Berättelser

Material

Här hittar du bilder, presentationer och fakta om Jakobstadsregionen. Öppna filen, ladda ner och använd. Glöm inte att nämna källa: Varumärket Jakobstadsregionens verktygsback samt fotografens namn om den finns sparad i filnamnet.

Frågor? Kontakta oss.

Leende kvinna poserar med kavajen över axeln.