Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner

Introduktion

Finland har som mål att år 2035 vara ett koldioxidneutralt samhälle med en cirkulär ekonomi som utgör grunden för vår ekonomis framgång (Strategiska programmet för koldioxidneutral Finland). Detta ställer stora omställningskrav på hela samhället och har stor inverkan på företagens verksamhet.

I detta projekt vill vi skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt, attraktivt och hållbart Österbotten med fokus på små- och medelstora företag, som den närmaste tiden kommer att börja märka av nya krav som ställs på deras verksamhet. Målet är att bistå i huvudsak små- och medelstora (SME) företag, bland annat de som idag fungerar som underleverantörer till de större företag som hunnit längre i sitt omställningsarbete.

Av erfarenheter har vi sett att SME företagen sällan har tid och resurser att hålla koll på allt som händer på temat och har därför svårt att på egen hand förbereda sig på de krav som ställs. SME-företags behov möts genom att rusta och förbereda våra företag på kraven som ställs för att behålla sin konkurrenskraft – och helst gå i bräschen.

Materialback

Hållbarhetskommunikation - vågar man säga något längre?

Finansierings- och samarbetsmöjligheter för grön omställning

Projektinfo

  • Totalbudget: 439 906€
  • Projektparter: Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia (huvudgenomförare), VASEK, Dynamo Närpes och Kristinestads Näringslivscentral.
  • Projekttid: 1.7.2023-31.12.2024

Kontakt:

Leende kvinna i blått står med vänster hand på höger höft.