Hållbar turism

Ta kontakt!

Dagens turister är alltmer miljömedvetna, vilket gör att de beaktar hållbarhetsaspekter i högre grad när de gör sina resebeslut. Därför är det viktigt att också vi här i Jakobstadsregionen kan marknadsföra oss som ett attraktivt och hållbart resmål!

Ta kontakt om du har frågor, tankar eller idéer gällande hållbarhet och turism!

 

Michelle Björkholm

+358 50 408 8289
michelle.bjorkholm@concordia.jakobstad.fi

Sustainable Travel Finland

Sustainable Travel Finland-programmet är en utvecklingsstig med sju steg, som hjälper dig och ditt företag att implementera de åtgärder som krävs för att bli en hållbar turismaktör. Efter att de sju stegen fullföljts och kriterierna uppfyllts, får företaget ta i bruk Sustainable Travel Finland-märket.

Material

Turismföretagets hållbarhets-certifikat (på finska)

Inledning till hållbar turism (på finska)

Hållbar turism - infotillfälle

Sustainable Travel Finland-programmet och kommunikations-tips (på finska)

Aktuellt