Hållbar turism

Ta kontakt!

Mitt namn är Sara Libäck-Sandin och jag jobbar med frågor som rör hållbarhet och turism här i Jakobstadsregionen. Dagens turister är alltmer miljömedvetna, vilket gör att de beaktar hållbarhetsaspekter i högre grad när de gör sina resebeslut. Därför är det viktigt att också vi här i Jakobstadsregionen kan marknadsföra oss som ett attraktivt och hållbart resmål!

Ta kontakt om du har frågor, tankar eller idéer gällande hållbarhet och turism!

+358 50 400 4274
sara.liback-sandin@concordia.jakobstad.fi

Sustainable Travel Finland

Sustainable Travel Finland-programmet är en utvecklingsstig med sju steg, som hjälper dig och ditt företag att implementera de åtgärder som krävs för att bli en hållbar turismaktör. Efter att de sju stegen fullföljts och kriterierna uppfyllts, får företaget ta i bruk Sustainable Travel Finland-märket.

Material

Turismföretagets hållbarhets-certifikat (på finska)

Inledning till hållbar turism (på finska)

Hållbar turism - infotillfälle

Sustainable Travel Finland-programmet och kommunikations-tips (på finska)

Aktuellt