Bothnia Green Energy

Vi stöder utvecklingen av hållbara energilösningar i Kvarkenregionen

Bothnia Green Energy är ett gränsöverskridande projekt som pågår under 1.1.2023-31.12.2025. Projektet samarbetar för att bygga innovativa nätverk och ekosystem kring regionens energibolag. Projektet ska påskynda utvecklingen av innovationer inom hållbara energilösningar genom att sammanföra företag och organisationer i deltagande regioner och därigenom främja företagens konkurrenskraft.

Projekttid: 1.1.2023–31.12.2025
Projektpartners: Kvarkenrådet (lead partner), Skellefteå Science City, Vasaregionens Utveckling VASEK, Merinova, Övik Energi, Karlebynejdens Utveckling KOSEK, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Umeå kommun.

Projektet finansieras med EU-medel genom Interreg Aurora. Övriga finansiärer är regioner, kommuner, företag samt organisationer i Finland och Sverige; Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Herrfors, Karleby Energi, Karleby stad, Kvarkenrådet EGTS, Lapplands landskapsförbund, Teknologicenter Merinova, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Umeå kommun, Vasa Elektriska, Vasa stad, Vasaregionens Utveckling VASEK, Örnsköldsviks kommun, Övik Energi

Projektsummering

Arbetspaket

Projektets mål är att: 1. Stödja gränsöverskridande samarbete för att påskynda utvecklingen av innovativa, hållbara energilösningar. 2. Utveckla en långsiktig samarbetsplattform som stödjer innovationspartnerskap och utvecklar internationella samarbeten. 3. Etablera ett gränsöverskridande, nordiskt ekosystem. En viktig fråga är att bygga innovativa nätverk och ekosystem med regionens energiföretag och små och medelstora företag.

Arbetspaket 1

Skapa och organisera en nordisk plattform för samarbete inom energiområdet. Genomför undersökningar, arrangerar konferenser samt bildar, implementerar och följer upp programmet.

Arbetspaket 2

Stärkt innovationspartnerskap mellan små och medelstora företag, energiföretag, utbildningssektorn och offentliga aktörer. Dra nytta av kunskap och insikter om forskning- och utveckling som leder till innovationer och att behoven hos olika parter tillgodoses.

Arbetspaket 3

Internationellt samarbete och globala nätverk. Delta gemensamt i internationella arenor och utveckla samarbete med strategiskt viktiga aktörer. Arrangera gemensamma evenemang för en internationell publik.

Ta kontakt ifall du har frågor!

Nyheter och evenemang