Talangattraktion

Aktiviteter 2023

Så här främjar vi rekryteringar, trivsel och kvarhållning samt stöder rekryteringskapaciteten hos Jakobstadsregionens företag under år 2023:

  1. Via rekryteringsevenemang lokalt, nationellt och internationellt. Läs mer här.

 

  1. Via lokala evenemang i Jakobstadsregionen, där syftet är att stöda inflyttares nätverkande, trivsel och kvarhållning. Här kan du läsa mer om vad som händer lokalt 2023.

 

  1. Under Jakobstadsregionens roadshow 2023 träffade vi företag, delade med oss av olika verktyg och tog del av företagares erfarenheter kring rekrytering och internationell arbetskraft. Läs mer om roadshowen här.

 

Höj ditt kommunikationskunnande!

Vill du lära dig mer om arbetsgivarbranding och marknadsföring i sociala medier? Här kommer förslag på hur du enkelt och utan kostnader kan höja ditt kommunikationskunnande:

Delta i IMAGO-coachningar

IMAGOs kostnadsfria och praktiska coachningar riktar sig särskilt till små och medelstora företag. Paketet består av tre coachningstillfällen via nätet. Under coachningarna går man igenom grunderna för en stark arbetsgivarimage och företagskultur, hur man hittar och lockar till sig talanger med hjälp av marknadsföring, samt hörnstenarna för en lyckad rekryteringsprocess.

Mera information kan du läsa här.

Lär dig mer om arbetsgivarbranding och digital marknadsföring via korta infoboosts!

Vill du förmedla en attraktiv bild av dig som arbetsgivare? Här kan du lära dig grunderna i hur du bygger en bra image på arbetsmarknaden!

Grunderna i framgångsrik digital marknadsföring

Vill du veta vilka åtgärder som hjälpte Närpes Grönsaker till effektiv digital marknadsföring? Här får du ta del av berättelsen kring hur Närpes Grönsaker på kort tid lyckats lyfta sitt rykte till nationell nivå genom marknadsföring i sociala medier. I infoboosten får du ta del av deras utgångspunkter och vilket resultat som nåtts genom de nya marknadsföringsåtgärderna.

 

Facebook som stöd för arbetsgivarbranding

Också små företag kan använda Facebook för att bygga en attraktiv arbetsgivarbild. Här kan du lära dig hur du kan använda Facebook i ditt företags marknadsföring på sociala medier.

 

Hur video används av företag i sociala medier

I den här infoboosten lär du dig att göra marknadsföringsvideon av hög kvalitet. Du får veta vilken slags utrustning som behövs för att göra en video. Via video kan du höja nivån på ditt företags marknadsföring, få nya kunder och förbättra bilden av ditt varumärke och företag. En egengjord video är personlig och om den görs rätt – av hög kvalitet och alldeles gratis!

Vill ni satsa men saknar tid/kunnande?

Vi har många företag och konsulter i Jakobstadsregionen som kan hjälpa er. Ta en titt på vårt Serviceregister och kategori 14. och se vilka företag och serviceproducenter jobbar med marknadsföring och kommunikation i Jakobstadsregionen.

Att rekrytera internationell arbetskraft

Vill du lära dig mer om rekryteringsprocessen av arbetstagare med en annan nationalitet? Här kommer handbok, verktygslåda och korta videor hur du kommer igång och saker att tänka på under processen:

Verktygslåda som stöd för internationella rekryteringar

Företag och arbetsgivare i Österbotten och Mellersta Österbotten kan läsa mer om tips och råd kring internationella rekryteringar via denna verktygslåda.

Kunnig arbetskraft från utlandet

Denna video sammanfattar kort handboken och verktygslådan ovan. Se videon via denna länk.

Nyheter

Ta kontakt!

Mitt namn är Heidi Matinlassi och jag jobbar inom projektet ”Talent Insights” vars målsättning är att öka tillgången på kompetent arbetskraft i Jakobstadsregionen. Detta görs bl.a. genom att tillsammans med företagen i regionen utveckla företagens arbetsgivarimage,  delta i evenemang och kommunicera ut det behov av arbetskraft som företagen har till tydliga målgrupper och att skapa samarbete med centrala samarbetsmålgrupper såsom bemanningsföretag, boendeaktörer, kommuner, högskolor och studerande. Blev du intresserad? Ta kontakt!

+358 433 84 58
heidi.matinlassi@concordia.jakobstad.fi

Ta kontakt!

Mitt namn är Eva Gädda. Jag jobbar inom projektet REGIONSTADSrekry, ett projekt som strävar efter att stöda internationella rekryteringar och utveckla företagens rekryteringskapacitet. Detta görs i Jakobstadsregionen genom att skapa nätverksmöjligheter för inflyttare och deras familjer och stärka arbetskraftslidande branschers image, dragningskraft och kommunikationskunnande.

Vill du veta mera?
+358 504059260
eva.gadda@concordia.jakobstad.fi

 

En attraktiv arbetsplats lockar talanger

Arbetsgivarbranding börjar från företagets strategi att skapa förutsättningar för meningsfull och motiverande arbetsmiljö, där medarbetare har möjligheter att utveckla sitt kunnande. Motiverade och involverade anställda är i nyckelroll för ett framgångsrikt företag vars produktivitet är högre och kundnöjdhet bättre. De anställdas vilja att fungera som ambassadör för sin arbetsgivare växer och de förmedlar sina erfarenheter och sin vardag via olika kanaler och forum. Personliga berättelser, vare sig de sker vid släktträffar eller via marknadsföringsvideor, ger realistiska förutsättningar för utomstående att skapa sig en uppfattning om företaget, dess verksamhet och värderingar. Man upplever, att arbetsgivarbranding borde vara en del av verksamheten, vilket ökar företagets attraktivitet och kännedom och på det sättet har företaget bättre möjligheter att nå ut till, för dem lämpliga talanger.

Det finns olika utbildningar i hur man som företag kan utveckla sin arbetsgivarimage oberoende av företagets storlek och bransch. Genom att delta i olika evenemang och mässor kan arbetsgivare träffa potentiella arbetstagare. Genom att satsa på att skapa attraktiva arbetsplatser i regionen har vi också möjlighet att påverka regionens attraktivitet.  Om ni vill bolla tankar, har frågor eller idéer om dessa saker, vänligen ta kontakt!

#jakobstadsregionen #världensbästaplats #talentinsights