Processen vid grundande av företag

Undrar du hur processen ser ut när man grundar ett företag? Här har vi försökt öppna upp steg för steg hur det går till. När du håller på att grunda ditt första företag kan din process se ut så här. Om du redan är en erfaren företagare hittar du nödvändig information om åtgärder vid grundande och du kan starta ditt företag redan efter ett möte. Den kortaste tiden ett företag kan grundas på är några dagar, den längsta tiden är några år beroende på företaget och företagarens kunnande. Varje företagare har sin egen historia.

Första mötet: Presentera idén

Samla allt material om din affärsidé: eventuella affärsverksamhetsplaner, kalkyler eller bara idén och ta dem med dig. På det första mötet går du tillsammans med vår företagsrådgivare Sanna igenom din idé och dina mål. Du får Lissu-signum (Liiketoimintasuunnitelma – Lissu) för att kunna fylla i den elektroniska affärsverksamhetsplanen som ger dig en uppfattning om lönsamheten för affärsverksamheten. Den är en förutsättning för att du ska kunna söka extern finansieringen eller startpeng. Det första mötet kan vara bara ett rekognoseringsbesök. Av de som kommer på ett första rådgivningsbesök är det ungefär hälften som fortsätter sin entreprenörsresa och grundar ett företag, andra hälften låter affärsidén mogna lite till innan de tar sig vidare.

Före det andra mötet: gör upp en affärsverksamhetsplan i Lissu.

Andra mötet: Har ditt företag tillräckligt med kött på benen?

Tillsammans med Sanna går du igenom din affärsverksamhetsplan och dina finansieringsmöjligheter. På samma gång görs en översikt över eventuella kunder, beskattningen, marknaden och konkurrenssituationen: i en hurudan miljö kommer ditt företag att verka?

Före det tredje mötet: Specificera dina kunder. Vilka är de?  Konkreta kundgrupper eller företag. Kundbeteende?

 

Tredje mötet: Företaget i siffror

Därnäst ska du göra upp en budget och finansierings- och lönsamhetskalkyler för tre år framåt för ditt företag. På det tredje mötet går du tillsammans med Sanna igenom dessa. Företagsrådgivaren kan också hjälpa dig att göra kalkylerna. Det här skedet är det mest tidskrävande för startande företagare. Företagets ekonomi innehåller många nya begrepp och omfattar en hel del kalkyler och uträkningar som kan ta tid att förstå sig på.

När kalkylerna är i ordning kan du, om det behövs, söka finansiering från egen bank eller Finnvera. Finansieringen behöver vara ordnad före man kan söka eventuell startpeng via Arbets- och näringsbyrån.

Fjärde mötet: Gratulationer till den nya företagaren!

 

När finansieringen är ordnad (och du fått beslut om beviljad startpeng, ifall du sökt detta), kan företaget registreras i de nödvändiga registren. Detta kan du göra tillsammans med Sanna.

Femte mötet: Eftervård

Ca 1-2 månader efter grundandet kan du komma till Concordia på kontrollbesök. Under mötet ser vi tillsammans över mervärdesbeskattningen, försäkringar, faktureringen och den allmänna situationen: hur har ditt företag kommit igång.

Concordias företagstjänster hjälper dig också i fortsättningen när du vill utvidga eller utveckla din företagsverksamhet.

Har du en affärsidé du vill bolla med någon om? Ta kontakt! Vi hjälper dig.