Jakobstadsregionen – Världens bästa plats.

Under det senaste året har Jakobstadsregionen och Concordia tagit fram en Vision 2040 för regionen samtidigt som vi uppdaterat det regionala varumärket – den gula bollen. Vi har samarbetat med invånare, kommuner, företag, organisationer, föreningar och konsulter för att ta fram en genuin bild av hur vi ser på vår plats.

Vår vision är att Jakobstadsregionen 2040 tillsammans skapat ett samhälle där ”livet är på plats”. Där vi har en genuin anda, frihet att vara sig själv och en plats som vi är stolta över.

Vi är övertygade om att vårt varumärke fortfarande fungerar och att den också är känd ute i Finland och världen. Vi har något som det lönar sig att bygga vidare på och fylla med nytt innehåll.

Budskapet har vi förfinat och vill nu ha hjälp av alla människor och aktörer i Jakobstadsregionen att bygga innehållet och sprida berättelserna om vår plats på jorden – som vi trivs och lyckas på – då kan vi också locka människor att komma hit. Till världens bästa plats.

Jakobstadsregionens tre spetsar – Kom. Trivs. Lyckas.

Vi är en attraktiv region, vi har en framåtanda och här trivs man. Regionen har en stark potential och behöver stolt berätta om den. Nettoflyttningen har under 2021 visat en positiv utveckling igen efter några sämre år och vi närmar oss 50 000 invånare. Vi vet att regionens företag behöver över 2000 nya arbetstagare de kommande åren såväl till offentliga som den privata sektorn som mår bra, investerar och utvecklas.

Kommunerna och den offentliga sektorn skapar till viktiga delar den livskvalitet som verkligen kan konkurrera med vilket europeiskt land som helst, men också inom Finland.

Dessutom har vi ett starkt föreningsliv, korta avstånd och närhet till en natur i världsklass. Vi har en vana att i flexibla nätverk lösa problem och skapa utveckling – att jobba tillsammans. Allt detta skapar den livskvalitet som är vår styrka.

Med det här skapar Jakobstadsregionen en genuin anda som vi kanske är lite hemmablinda för, men som våra inflyttare så starkt uppmanar oss att vara stolta över och visa upp.

Världens bästa plats – vad mer kan man önska?

Låt oss tillsammans skapa den berättelsen de kommande åren på väg mot framtiden!

Frågor? Kontakta regionutvecklare Fredrik Sandelin, 010 239 7554

Vill du bekanta dig med den nya regionala visionen, det nya varumärket och verktygsbacken? Klicka här