Förnyat varumärke och regional vision lanserat

Jakobstadsregionen marknadsför sig som ”Världens bästa plats.”

Jakobstadsregionen har mycket att erbjuda. Här är det lätt att bo, här finns intressanta och internationella jobb, här finns det många fritidsmöjligheter att välja mellan och naturen är aldrig långt borta. Vi är företagsamma, internationella och flerspråkiga. Den gula bollen och ”Här bor kvaliteten” har framgångsrikt marknadsfört regionen i över 10 år, men en förnyelse behövs.

Därför har Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, som har det övergripande ansvaret för det regionala varumärket, de senaste åren strategiskt jobbat med en varumärkesförnyelse samtidigt som man tagit fram en vision för Jakobstadsregionen 2040.

Det nya varumärket och visionen lanseras för att vi bättre skall kunna locka in- och återflyttare, företag och investeringar till Jakobstadsregionen.

Kom, trivs och lyckas som nya strategiska spetsar

I strävan till att förverkliga den nya gemensamma visionen ”Ett samhälle där livet är på plats”, jobbar vi kring tre strategiska spetsar: Kom, trivs och lyckas. Vi vill att alla de som kommer hit till Jakobstadsregionen på besök, för jobbet eller för att stanna, känner sig välkomna. Vi vill även att de som bor och verkar här trivs, är stolta över sin region och den livskvalitet som finns här. Slutligen vill vi att människor i Jakobstadsregionen ska känna sig tillfreds med livet de har skapat, känna att de har lyckats och att de har hittat sin plats.

”Vi upplever att alla vi samarbetat med; invånare, företag, organisationer, kommuner och externa experter är överens om att Jakobstadsregionen känns igen i det som vår vision och vårt förnyade varumärke beskriver. Nu börjar jobbet med att tillsammans marknadsföra vår fina region”, säger regionutvecklare Fredrik Sandelin på Concordia.

Uppfräschning av varumärket

Jakobstadsregionens gemensamma varumärke den gula bollen med sloganen ”Här bor kvaliteten” lanserades 2011 och har sedan dess framgångsrikt marknadsfört regionen lokalt, nationellt och internationellt. Men en fokusering och uppfräschning har behövts och med gediget förarbete har man nu förädlat varumärket Jakobstadsregionen till en modern och kaxig version, som speglar de styrkor regionen har och de ambitioner vi har för framtiden.

Utgångspunkten har varit att ta vara på de styrkor som Jakobstadsregionen har och är känt för redan idag, som företagsamheten och flerspråkigheten men även addera egenskaper som det internationella kunnande företagen besitter, den genuina andan som finns i regionen och våra flexibla nätverk. Varumärket Jakobstadsregionen skall utgående från dessa egenskaper tillsammans med en tydligare kommunikationsstrategi visa vägen i arbetet att attrahera inflyttare, etableringar, besökare och investeringar. 

Världens bästa plats

Varumärket Jakobstadsregionen vill i sin kommunikation betona stoltheten, den speciella gemenskapen i regionen, optimismen och orsakerna till att så många trivs här. Vi vill lyfta fram den här stoltheten och låta de olika förklaringarna till den fungera som huvudbudskap i marknadsföringen. Regionens styrkor och stolthet presenteras via riktiga historier, erfarenheter och exempel från såväl regionbons, inflyttarens, turistens och näringslivets perspektiv. Denna infallsvinkel ger oss möjlighet att berätta om varför Jakobstadsregionen, vårt hem, är världens bästa plats.

Varumärket Jakobstadsregionen – verktygsback

Ett platsvarumärke ägs gemensamt av alla som bor och verkar på den platsen. Därför har vi också lanserat en verktygsback för varumärket Jakobstadsregionen som innehåller bilder, logon, berättelser, fakta och presentationsbotten. Med denna verktygsback vill vi göra det möjligt för alla att marknadsföra Jakobstadsregionen.

Varumärket Jakobstadsregionen skall vara tydligt och identifierbart. I regionens finns många typer av verksamheter, företag och branscher. Invånarna är mångkulturella från olika språkgrupper med olika livsstilar. Vi kommunicerar med många olika målgrupper. Att ha en samlad bild mot omvärlden är en utmaning. Lösningen är en tydlig visuell identitet vars delar är tillgängliga för alla i att använda.

Kontaktuppgifter:

Jarl Sundqvist, VD, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Ab

jarl.sundqvist@concordia.jakobstad.fi, tel. 0400 109 911

Pia Holkkola-Löf, Kommunikatör

pia.holkkola-lof@concordia.jakobstad.fi, tel. 050 434 6669

Fredrik Sandelin, Regionutvecklare

fredrik.sandelin@concordia.jakobstad.fi, tel. 044 324 3435