Tre kommuner, tre evenemang – en roadshow 

Hur ser arbetsmarknaden i Jakobstadsregionen ut just nu? Hur säkerställer vi tillräcklig arbetskraft i regionen? Det har varit temat under roadshowens tre nedslag i början av 2023. Evenemangen har ordnats av lokala företagarföreningar i samarbete med bland annat Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia. 

Morgonkaffe i Pedersöre 20.1.2023 

– Vi talar om kris, sa projektledaren Heidi Matinlassi från Concordia i den lägesbild hon gav över arbetsmarknaden och tillgång på arbetskraft i Jakobstadsregionen under morgonkaffet i Pedersöre.  

Evenemanget vid Polaris samlade ett gäng morgonpigga arbetsgivare och en utbildningsproducent. Temat var arbetsmarknad, attraktion och kvarhållning. Projektledarna Eva Gädda och Heidi Matinlassi från Concordia presenterade en lägesbild över arbetsmarknaden i Jakobstadsregionen och pekade på tre sätt att rekrytera internationella talanger. Johanna Järvikivi från integrationsporten gav info om den integrationsservice som finns och vilken nytta företag kan ha av den.  

Morgonkaffet ordnades av Pedersöre företagare i samarbete med Concordia.  

Nykarleby Recruitment Boost 9.2.2023

En lägesbild av arbetsmarknaden och tre modiga påståenden kring rekryteringar lyfte Concordia fram i sitt anförande under Nykarleby Recruitment Boosts första del, dit arbetsgivare samlats för en rekryteringsboost.  

– Morgondagens rekryteringar är kanske inte släkt med dig, påstod projektledaren Eva Gädda.  

På plats i Nykarleby fanns Semin Aganovic, en internationell rekrytering från Bosnien-Hercegovina som hittat till regionen via ett lokalt bemanningsföretag och EURES-nätverket (online). Semin har flyttat till Nykarleby för att jobba och han trivs. Recruitment Boost-evenemanget på Juthbacka utmynnade i ett uppskattat mingeltorg där åtta arbetsgivare och fyra andra utställare träffade ca 70 sommarjobbssökare, jobbsökare och internationella lokala talanger.  

Evenemanget ordnades av Nykarleby Innovation Center, Nykarleby Företagare och Concordia.  

 Kommun- och företagarinfo i Kronoby 21.2.2023 

Till kommun- och företagarinfon i Kommungården samlades företag, kommunens anställda, politiker och övriga intresserade. Tf. kommundirektör Marcus Henricson berättade om kommunens industritomt- och upphandlingspolicy. Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia lyfte fram stora och medelstora projekt i Österbotten och hur man säkerställer tillräcklig arbetskraft i regionen. 
– Våga anställa personer med utländsk bakgrund, och satsa på arbetsgivarbranding, hälsade Concordias projektledare Eva Gädda och Heidi Matinlassi.  

Evenemanget ordnades av Kronoby Företagarförening, Kronoby kommun i samarbete med Concordia. 

Är arbetskraftsfrågor aktuella hos er?
Har ni en plan för att säkerställa tillräcklig tillgång till arbetskraft framöver?

Vi står gärna till tjänst om ni vill bolla de här frågorna. Kontakta:

Eva Gädda, projektledare, REGIONSTADSrekry
+358 10 239 7566
eva.gadda@concordia.jakobstad.fi

Heidi Matinlassi, projektledare, Talent Insights
+358 50 433 8458
heidi.matinlassi@concordia.jakobstad.fi