Företag! Välkommen på Social Wednesday 22.5.2024

Nu är det dags för nästa Social Wednesday – mingelevenemanget som riktar sig till regionens arbetsgivare och nyinflyttade! Det behövs en arena där man kan mötas, visa upp sig, presentera sig, diskutera och hitta varandra. Social Wednesday är ett trevligt och inspirerande led i både integrations- och rekryteringsprocesserna i Jakobstadsregionen.

Tid: 22.5.2024 kl. 15-16 och 17-19
Plats: Campus Allegro, Köpmansgatan 10, Jakobstad
Program: kl. 15-16 Infoboost på Spetsfabriken i Campus Allegro
kl. 17-19 Social Wednesday i aulan i Campus Allegro

Vi börjar med Infoboost kl. 15 för arbetsgivare, där vi tillsammans får reflektera och dela erfarenheter gällande interkulturellt arbetsliv, rekrytering och social hållbarhet. Vi bjuder på pizza och dricka.

Konceptet under resten av kvällen kl 17-19 är ”Mingel Point Discussions”. I stället för en traditionell mässa vill vi ge både företag och besökare tillfälle att diskutera och utbyta kunskap runt ett bord. Diskussioner kan föras om t.ex. utveckling, aktualiteter och arbetskultur i Jakobstadsregionen och i världen.

Vi förbereder diskussionsfrågor som stöd och det är bra om ni tar med er information om ert företag. Det är också bra om ni kan beskriva vilka egenskaper, kunskaper och utbildning man behöver för att få jobb hos er. Ni får gärna berätta om lediga poster och allmänt om ansökningsprocessen.

Företag: Anmäl er senast 3.5. Deltagarplatserna är begränsade till antalet, så anmäl i god tid.

Det är gratis att delta! Välkommen!

För mer information: Fredrik Sandelin, Concordia, tel 044 324 3435 fredrik.sandelin@concordia.jakobstad.fi