Samarbetsnämnden gamla protokoll

Samarbetsnämnden i Pedersörenejden har till uppgift att utveckla och befästa samarbetet mellan medlemskommunerna, samt verka som påtrycknings- och uppvaktningsorgan i olika frågor av gemensamt intresse. Nämnden koordinerar regionala utvecklingsåtgärder och ger utlåtanden gemensamma för regionen till kommunala och statliga organ.

Medlemmar i samarbetsnämnden är Staden Jakobstad, Kronoby kommun, Larsmo kommun, Nykarleby stad och Pedersöre kommun. Kronoby fungerar som ordförandekommun.

Nedan finner ni protokoll från Samarbetsnämndens möten 2021-2023: