Hållbar turism

Närmare 50 olika aktörer inom turismnäringen i Kust-Österbotten samlades för två halvdagars coachingevent under påskveckan för att lära sig mera om hållbar turism och Visit Finlands Sustainable Tourism Finland (STF)-program. De väldigt aktuella evenemangen, som ordnades inom ramarna för projektet Sustainable Tourism, intresserade både företagare och företagsutvecklare ända från Jakobstad till Kristinestad.

Läs mera STF-coachning

I Sustainable Travel Finland (STF)-programmet, som administreras av Visit Finland, ingår som en åtgärd att ansöka om ett certifikat som stöder hållbar turism. Certifieringskravet säkerställer STF-programmets tillförlitlighet och transparens, eftersom certifierade företag auditeras av en tredje part.

Läs mera Hållbarhetscertifikat