Samarbetsnämnden

Pedersörenejdens Samarbetsnämnd höll möte den 24.10. På mötet denna gång behandlades After Eights uppsökande ungdomsarbete, utbyggnad av parkeringsplatser vid Jakobstad-Pedersöre järnvägsstation, Jakobstadsregionens klimatstrategi och uppföljning av åtgärder samt könsfördelningen i

Läs mera Samarbetsnämndens möte 24.10

Pedersörenejdens Samarbetsnämnd höll möte den 14.2. På agendan denna gång var bl.a. följande ärenden: Kvarkenrådets verksamhet, sysselsättningsreformen 2022 (TE-tjänsternas förnyelse), rehabiliterande sysselsättningstjänster, Österbottens jämställdhetsgrupp och andra delgivningsärenden. Läs hela protokollet

Läs mera Samarbetsnämndens möte 14.2

Pedersörenejdens Samarbetsnämnd höll möte den 24.10. På mötet denna gång behandlades After Eights uppsökande ungdomsarbete, utbyggnad av parkeringsplatser vid Jakobstad-Pedersöre järnvägsstation, Jakobstadsregionens klimatstrategi och uppföljning av åtgärder samt könsfördelningen i

Läs mera Samarbetsnämndens möte 24.10

Pedersörenejdens Samarbetsnämnd höll möte den 14.2. På agendan denna gång var bl.a. följande ärenden: Kvarkenrådets verksamhet, sysselsättningsreformen 2022 (TE-tjänsternas förnyelse), rehabiliterande sysselsättningstjänster, Österbottens jämställdhetsgrupp och andra delgivningsärenden. Läs hela protokollet

Läs mera Samarbetsnämndens möte 14.2