Hållbarhetscertifikat

I Sustainable Travel Finland (STF)-programmet, som administreras av Visit Finland, ingår som en åtgärd att ansöka om ett certifikat som stöder hållbar turism. Certifieringskravet säkerställer STF-programmets tillförlitlighet och transparens, eftersom certifierade företag auditeras av en tredje part.

Hållbarhetscertifikatet är turismföretagets bevis på hållbar verksamhet

I Sustainable Travel Finland (STF)-programmet, som administreras av Visit Finland, ingår som en åtgärd att ansöka om ett certifikat som stöder hållbar turism. Certifieringskravet säkerställer STF-programmets tillförlitlighet och transparens, eftersom certifierade företag auditeras av en tredje part.

– I och med certifieringen verifierar man vad som redan görs bra i företaget och sätter upp mål för utvecklingen av verksamheten, berättade Anu Nylund från Mood of Finland under ett skolningstillfälle för turismföretagare och -aktörer i Kust-Österbotten.

Syftet med certifieringen är alltså inte på något sätt att leta efter eventuella fel i företagets verksamhet, utan stöd och uppmuntran hör alltid till. Certifikatutfärdare hjälper företagen att hitta sätten att uppfylla kriterierna för certifiering.

Certifikaten har ofta landspecifika kriterier

– En del av certifikaten har landspecifika kriterier och som utgångspunkt presenteras de hos oss på finska. Men material för certifiering kan åtminstone enligt separat överenskommelse produceras på svenska. Det är också värt att kontakta den organisation som utför certifieringen om det finns behov av landspecifika kriterier på svenska, så att de informeras om turismföretagens behov, uppmuntrade Nylund.

I allmänhet har certifikat en medlemsavgift samt en årlig avgift, och en separat avgift för auditeringar. Auditeringsintervallerna är certifikatspecifika.

– Man ska dock komma ihåg att hållbar verksamhet inte bara är en utgift. Utgångspunkten är att man med hållbarhet uppnår besparingar, konstaterade Nylund.

Vissa certifieringar har godkänts av STF-programmet, men om företaget har ett miljöcertifikat som inte finns med på STF-listan, kan man kontakta Visit Finland.

”Man ska dock komma ihåg att hållbar verksamhet inte bara är en utgift. Utgångspunkten är att man med hållbarhet uppnår besparingar.”

Anu Nylund, Mood of Finland
Hållbarhetsarbetet förankras hos personalen

Om företaget har personal är det värt att dela det skriftliga arbetet som ingår i certifieringen så att alla bidrar. Vissa av certifieringarna är också byggda så att fler personer ska vara delaktiga.

– På så sätt implementeras arbetet hos personalen på ett mycket naturligt sätt, sade Nylund.

Om företaget har underleverantörer eller partners kräver vissa av certifikaten att man ingått ett åtagande med dem, så kallade etiska riktlinjer, som alla parter åtar sig att följa.

Stöd i certifieringsprocessen från projektet

Inom projektet Sustainable Tourism blir det nu ett sommaruppehåll i skolningarna, eftersom den mest intensiva turistsäsongen är på intågande och företagarna har fullt upp med besökare.

– På hösten fortsätter vi och då kommer vi förhoppningsvis även att få träffas fysiskt, säger Peter Källberg från Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

– Vi uppmanar ändå alla turismföretagare inom vårt område att kontakta oss projektledare i alla frågor gällande certifieringar och STF-programmet. Vi finns här för er! fortsätter Sara Libäck-Sandin från Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia.

Projektet Sustainable Tourism koordineras av Kristinestads näringslivscentral i samarbete med Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och Dynamo Närpes.