Hållbar turism i Österbotten infotillfälle 18.11.2021

Projektet Hållbar turism i Österbotten skall hjälpa till med att utveckla besöksnäringen i Österbotten genom att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor inom turismen. Vår uppgift är att se till att de företagare och organisationer som är aktiva inom besöksnäringen har den utbildning och den verktygsback som krävs för att motsvara den bild vi målar upp av vår region samt uppfylla en allt kräsnare och miljömedveten besökares förväntningar.

Nu ordnas ett infotillfälle med rubriken – Vad är hållbar och ansvarsfull utveckling av turismen?

Hoppa in på vinnartåget: Teori, tips och verktyg vad STF-märket innebär i den dagliga verksamheten och hur skall det kommuniceras ut till kunder. Kvällens utbildare är Tiina Reijonen som har erfarenhet från utbildningar för små- och ensamföretagare i olika projekt. Tiina har också egna erfarenheter av att vara egen företagare inom inkvarterings- och restaurangbranschen.

Välkomna till infotillfället som hålls torsdagen 18.11 kl. 17.00 – 20.00 i Vasa.
Plats: Scandic Waskia, Lemmenpolku 3, 65170 Vasa

Busstransport ordnas från Kristinestad/Närpes och Jakobstad vid behov. Vänligen meddela i samband med anmälningen om du behöver denna transport.

Anmäl dig här!

Sista anmälningsdag är 11.11.2021