Hållbarhetsarbete är en fortgående process i turismbranschen

Hållbart resande har kommit för att stanna. Vad bör man tänka på som lokal turismföretagare då det kommer till hållbarhet och hur skall man kommunicera det man gör?

26 företagare från hela Österbotten hade samlats 18.11 för att delta i en informationskväll på temat
Vad är hållbar och ansvarsfullt utvecklande av turismen?

Kvällens utbildare var Tiina Reijonen, erfaren konsult och med erfarenhet som småföretagare i turismbranschen. Hon började med att berätta om varför man skall delta i Sustainable Travel Finland -programmet och framhöll att det är ett starkt försäljningsargument som lockar kunder vilka kanske också är beredda att betala lite mer.

Man konstaterade också att hållbart resande har kommit för att stanna – både resenärer och researrangörer förväntar sig att företagen erbjuder hållbara produkter.

Man bör också komma ihåg att arbetet fortsätter efter att man fått sin STF märkning, vilket också Harri Alatalo från Hotel Krepelin påpekade. Hotel Krepelin erhöll STF märkningen i juni, och fastän man har fått certifieringen så är inte företagets jobb slut, det är en fortgående process.

Cisse Grönholm från Hotel Red & Green i Närpes som också fått STF märkningen lade till att det också är viktigt att lägga en deadline för när processen skall vara gjord, detta för att lägga press på sig själv.

Att beakta det lokala är en del av hållbarhetsarbetet

Reijonen fortsätter att även i rekryteringsfrågor är hållbarhetsfrågor viktiga, framför allt de yngre generationerna, dvs framtidens arbetstagare värdesätter i dag då en arbetsgivare har hållbara värderingar.

Hållbar turism handlar inte enbart om miljöfrågor vilket framkom under kvällen, ett exempel när det gäller socioekonomisk hållbarhet är hur man får pengarna att stanna i området. Exempelvis kan man fundera när man ordnar evenemang, måste man köpa tjänster utifrån, eller kan ni sköta allt lokalt, dvs. stannar pengarna i området?

Reijonen påpekade att man bör också beakta det lokala – använder man lokala produkter och råvaror? Är personalens kläder lokala eller åtminstone inhemska? Beaktar man den lokala historien?

Allt detta skall man också föra fram vid marknadsföringen av sin produkt. Lyfta den lokala historien, den lokala maten och de lokala produkterna, berätta om hur man arbetar med miljöfrågor, personalfrågor osv. Och här kommer vi in på vikten av kommunikation.

Ansvarsfull hållbarhetskommunikation

När det gäller kommunikation i allmänhet så är det viktigt att bestämma vem man vill kommunicera till, vad skall man kommunicera och hur kommunicerar man. Men vad betyder då kommunikation när man pratar om hållbarhet? Förstås skall man också lyfta det arbete man gjort när det gäller hållbarhet, vilka certifieringar man fått och framför allt hur man jobbar med hållbarhet i den dagliga verksamheten. Kunderna vill veta exakt vad man gör, man vill se de konkreta sakerna. En annan viktig sak är att också lyfta sitt företags värderingar.

Enligt Reijonen koncentrerar företagen sig ofta på den externa kommunikationen, men den största utmaningen är ofta den interna kommunikationen, det vill säga man glömmer ofta bort att den egna personalen är företagets största resurs när det gäller att kommunicera hållbarhet till slutkunden som de träffar i sitt dagliga arbete.

Det allra viktigaste dock när det gäller hållbarhetskommunikation är att börja med kommunikationsplanen samtidigt som man påbörjar hållbarhetsarbetet, det berättar åt kunden vad man gör, hur man gör, och varför man gör det. Samt att man skall göra det regelbundet i samtliga kanaler som man kommunicerar i, både externt och internt.

Projektet Sustainable tourism koordineras av Kristinestads näringslivscentral i samarbete med Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och Dynamo Närpes.