Resultat från Visit Finlands invånarenkät

Visit Finland gjorde en enkätundersökning under 2022, där ortsbor fick besvara frågor gällande hållbar turism på sin egen hemort. Jakobstadsregionens invånare deltog och gjorde sin röst hörd i frågan.

Resultatet visar att regionens invånare inte påverkas negativt av turismen, utan gärna ser att den utvecklas mera för att få fler besökare och för att gynna invånarna i Jakobstadsregionen.

150 invånare besvarade enkäten av vilka 82 procent har bott i regionen över tio år och majoriteten anser att de inte bor på en turistort. Cirka hälften av respondenterna anser att de har nytta av turismen på egen ort. Under sommarsäsongen är turismen som bäst i Jakobstadsregionen och 70 procent av respondenterna är nöjda med turismutbudet i regionen sommartid.

Regioninvånarna anser inte att turismen medfört en negativ påverkan på exempelvis kulturen, eller naturupplevelserna i regionen och inte heller bidragit till en minskad vilja att bo kvar på hemorten. I utvecklingen av turismen och möjlighet att influera, anser en tredjedel av respondenterna att de inte har möjlighet att påverka utvecklingen och att turismarbetet är inriktat på att underhålla befintliga turismtjänster. En tredjedel anser även att turismen upprätthåller ekonomin, anställningsmöjligheter och en ren miljö.

Ortsborna fick även ge egna kommentarer ur vilka genomsyras den utvecklingspotential som regionen har. Det efterfrågas mera samarbete mellan turismaktörer, mera information, marknadsföring och större satsningar på turismen. Gällande hållbar turism och dess utveckling, föreslås att större aktörer borde börja visa hur de arbetar hållbart. Invånarna vill även lyfta fram flera fina platser i regionen bland andra Fäboda, Tullmagasinet och Larsmo skärgård.

Tilläggsinfo:
Michelle Björkholm

Projektledare Hållbar turism i Österbotten
michelle.bjorkholm@concordia.jakobstad.fi
+358 50 408 8289