Talent Insights höst 2022

Talent Insights aktiviteter och verksamhet har i tillägg med Jakobstadsregionens attraktiva arbetsmarknader också fokus på arbetsgivarimage och attraktiva arbetsplatser.

Vår SoMe-kampanj #parasplatsintheworld fortsätter att rulla på på vårt Instagram- och Facebookkonto. Har du fått läsa några intressanta inlägg eller om några nya platser på våra konton? Har du någon intressant berättelse som du skulle vilja dela med dig? Ta gärna kontakt.

Kommande höst och vinter arrangeras också en massa rekryevenemang. Vi har sammanfattat dessa i en årsklocka som uppdateras vart efter. Bekanta dig gärna med de evenemang som Concordia arrangerar och/eller deltar i via denna länk. Vi är intresserade av att delta i olika evenemang just tillsammans med er, Jakobstadsregionens arbetsgivare, så ta gärna kontakt om något/några av dessa evenemang intresserar er. Vi har lärt oss under de gångna åren att Jakobstadsregionen är obekant för många och vårt positiva arbetsmarknadsläge (Fastlandsfinlands lägsta arbetslöshet i juni-22 samt konkreta jobbmöjligheter inom olika branscher) väcker intresse bland evenemangsdeltagare. Evenemangen har också lett till flera jobbansökningar, intervjuer och rekryteringar.

Också våra verkstäder kring rekryteringar och arbetsgivarimage kickas igång så småningom. Den första verkstaden arrangerades 10.6 och nu under hösten kommer vi att hålla fem verkstäder med lite olika temaområden. Kom med och lär er mer samt höj er kompetens att attrahera och rekrytera arbetskraft. Verkstäderna är som vanligt kostnadsfria för deltagare, men kräver en anmälan. Platserna är också begränsade.

Vårt KOM HIT! Här finns jobb -eventet flyttas till Uleåborg iår och planeringen inför det pågår för fullt. Vår regions arbetsgivare är mer än välkomna att presentera sig, sin verksamhet och sina rekryteringsbehov nu och de kommande åren under evenemanget. Jakobstadsregionen och dess arbetsmarknader och arbetskraftsbehov är obekanta för en stor del av landet och genom bl.a. detta evenemang vill vi öka kännedomen om dessa. Det är viktigt att ni arbetsgivare kommer med och berättar konkret om karriärmöjligheter, sommarjobb, praktik- och slutarbetsmöjligheter ni har. Kom med tillsammans med oss andra till Uleåborg och gör Världens bästa plats synligare och mer känd.

Vi söker också Jakobstadsregionens Most Attractive Place to Work 2022 under novembermånad genom en ny tävling. Arbetsgivarimage och attraktiva arbetsplatser är alltså ett av fokusområdena inom Talent Insights och genom denna tävling vill vi lyfta fram regionens arbetsgivare, små som stora. Tilläggsinformation om tävlingen Most Attractive Place to Work 2022 kan ni läsa via denna nyhet. Deltagare (dvs. regionens arbetsgivare) får synlighet och vinnaren koras under högtidliga former i början av december. Kom med!

Nationella program satsar också på arbetsplatsens attraktivitet och talangattraktion. IMAGO-programmet erbjuder kostnadsfria svenskspråkiga utbildningar till arbetsgivare med start i oktober. Ett coachningspaket består av tre separata eftermiddagar under en period av två månader som fokuserar på  

  • grunderna för en stark arbetsgivarimage och företagskultur,  
  • hur man hittar och lockar till sig talanger med hjälp av marknadsföring, samt  
  • hörnstenarna i en framgångsrik rekryteringsprocess.  

Coachningen stärker deltagarnas kunnande och förståelse för vikten av att utveckla ett arbetsgivarvarumärke, en företagskultur och arbetsgivarimage för affärsverksamheten, samt hjälper företaget att identifiera sina egna styrkor och utvecklingsmål som arbetsgivare. Coachningen riktar sig särskilt till ledningen, HR och andra nyckelpersoner i små och medelstora företag. Coachningen sker i grupper som nätverkscoachningar där 10–20 företag kan delta. Coachningen genomförs på distans.  

Talent Boost Summit är ett årligt nationellt evenemang, vars avsikt är att hitta medel för hur man tillsammans med de internationella talangerna kan lösa expertbristen, skapa nya innovationer och tillväxt samt främja livskraften i Finland. Evenemanget är avsett speciellt för företag och andra arbetsgivare samt de mest centrala intressentgrupperna, som är intresserade av temat (kommuner, städer, den offentliga sektorn, högskolesektorn, yrkesläroanstalter, privata tjänsteproducenter). Även internationella experter är välkomna till evenemanget. Vid Talent Boost Summit 2022 -evenemanget går man in för de existerande tjänsterna och god praxis och hur man med dessa kan stärka dragnings- och hållkraften i hela landet. Läs mer på evenemangssidan.

Mycket program, många evenemang och utbildningar är alltså på kommande. Hoppas du orkade läsa ända hit och orkade bekanta dig i en del av Talent Insights verksamhet. Var inte rädd att ta kontakt om ni har frågor eller vill diskutera mera om något ämne.

Med hösthälsningar,
Heidi Matinlassi, projektledare Talent Insights, heidi.matinlassi@concordia.jakobstad.fi, 050-433 8458.