Kom Hit – Här finns jobb! goes Uleåborg

Jakobstadsregionen ordnar pop-up rekryevenemang i Uleåborg 31.11-1.12. Kom med och berätta om vad just ditt företag/organisation kan erbjuda!

Företagen i Jakobstadsregionen investerar och växer och kommunerna utvecklas. Det här ger vår region en potential för tillväxt som vi måste berätta mer om utåt. I regionen finns det arbetsmöjligheter och här kan vi erbjuda livskvalitet. Men mera kunnigt folk behövs! Kom med oss till Uleåborg i månadsskiftet nov/dec och berätta om vilka möjligheter ni regionens företag och organisationer har att erbjuda.

Pop-up rekryteringsevenemang i Uleåborg 30.11-1.12

Nu samlar vi krafterna och skapar ett rekryevenemang i centrala Uleåborg där vi under två dagar kommer att promota Jakobstadsregionen på Sokos Hotel Arina i anslutning till köpcentret Valkea.

Välkommen med företag, kommuner, organisationerna och alla ni som skapar livskvalitet och attraktionskraft i regionen och berätta om vad allt vi kan erbjuda potentiella inflyttare/arbetstagare. Vi på Concordia kommer tillsammans med er att bygga upp synlighet mot de tänkta målgrupperna (18-30-åringar bosatta i Uleåborg samt arbetslösa) under hösten samt finnas på plats i Uleåborg.

Anmäl ert intresse redan nu

Är ni i behov av arbetskraft? Vill ni marknadsföra era karriärmöjligheter, sommarjobb, praktikplatser osv? Anmäl ert intresse att delta i evenemanget via denna länk.

Har ni i företagen anställda med rötter eller studieerfarenhet från Uleåborg skulle vi gärna få kontakt med dem redan nu.

Evenemanget kommer att bestå av en rekryteringsmässa med drop-in princip och vi kommer att fokusera på målgrupperna. Vi vill också skapa möjligheter för besökare att på förhand boka one-to-one-möten med er företag och andra arbetsgivare. Det kommer också att finnas möjlighet att pitcha företagen på scen.

Deltagande i evenemanget är gratis, men företagen och organisationerna står själva för resor och logi.

Ta kontakt!

Fredrik Sandelin, 010 239 7554, fredrik.sandelin(a)concordia.jakobstad.fi

Heidi Matinlassi, 010 239 7557, heidi.matinlassi(a)concordia.jakobstad.fi

Psst! Är ni Jakobstadsregionens mest attraktiva arbetsplats? Delta i vår kampanj!