TJ:n tervehdys – Kooste Concordian toiminnasta 2021

Toimintavuoden 2021 alkaessa olimme toiveikkaita pandemian väistymisen suhteen ja uskoimme, että Concordian toiminnot palautuisivat tavallisempiin uomiinsa. Työskentelytapamme rakentuu asiakastapaamisille ja asiakkaiden keskinäisille tapaamisille, verkostojen rakentamiselle ja oppimiselle toinen toisiltamme. Pandemiatilanteen vuoksi jouduimme edelleen tapaamaan asiakkaitamme etäyhteyksillä ja toteuttamaan toimintojamme pääasiassa digitaalisia kanavia käyttäen. Onnistuimme uusista työmenetelmistä huolimatta säilyttämään asiakkaamme ja jopa tavoittamaan uusia asiakasryhmiä. Konkreettinen todiste digitaalisten kokousten ylivoimaisuudesta joissakin tilanteissa oli ensimmäinen toukokuussa 2021 järjestetty Sustainable Branding Days -tapahtuma, johon osallistui 320 osallistujaa Suomesta ja Ruotsista sekä myös useista Euroopan maista.

Osaavan työvoiman ylläpito – yhtenä painopistealueena

Yksi vuoden 2021 toiminnan painopistealueista oli, ja on edelleen, osaavan työvoiman ylläpito Pietarsaaren seudulla. Olemme järjestelmällisesti työskennelleet yhdessä kuntien ja elinkeinoelämän kanssa korkeakouluopetuksen lisäämiseksi Pietarsaaren seudulla. Elinkeinoelämän ja kuntien taloudellisella tuella järjestettävä IT-koodaajien koulutus on mainitsemisen arvoinen, samoin kuntien tuella toteutettava tradenomikoulutus. Molemmat koulutukset ovat seudulle ratkaisevan tärkeitä ja tarpeellisia. Hakijoiden suuri määrä osoittaa, että Pietarsaaren seudulla on tarvetta korkeakoulutasoisille opiskelumahdollisuuksille.

Tervetuloa tänne! -teeman ympärille rakentuvat toiminnot ovat kanavoituneet Talent Scout -hankkeen ja sen Talent Insight -jatkohankkeen kautta. Toiminnot ovat työllistäneet Concordiaa ja seudun HR-henkilöstöä laajalla rintamalla. Olemme osallistuneet digitaalisille messuille, toteuttaneet kohdennettuja kampanjoita sosiaalisissa medioissa, välittäneet tarinoita seudun asukkaista, jotka ovat valinneet uran alueen yrityksissä ja olemme uudistaneet ja päivittäneet Pietarsaaren seutua koskevan markkinointimateriaalimme. Äänemme kuuluu aikaisempaa paremmin, mutta tarvitaan lisää ääniä, jotta kuulumme ja näymme mediavirrassa seutukuntana.

Kestävän kehityksen tiimi

Vahvan kolmihenkisen kestävän kehityksen tiimimme jäsenet osallistuvat kukin omista näkökulmistaan seudun ja sen elinkeinoelämän kehittämiseen. Kestävän kehityksen tiimi kehittää matkailuelinkeinoa kestävän kehityksen näkökulmasta, edistää Pietarsaaren seudun ilmastostrategian konkretisointia ja toteuttaa käytännössä kiertotalouden tiekarttaa yrityksissä mm. osoittamalla kiertotalouteen siirtymiseen sisältyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet. Tiimin saaman palautteen perusteella voi tehdä tulkinnan, että elinkeinoelämällä ja seudulla on hyvät edellytykset olla ensimmäisten joukossa siirtymässä kestäviin liiketoimintamalleihin.

Pietarsaaren seutu – maailman paras paikka

Pietarsaaren seudun tavaramerkki on yhdentoista vuoden ajan konkretisoitunut käsitteessä Täällä asuu laatu. Vuoden 2021 aikana Pietarsaaren seudun visio sai selkeämmän muodon. Ajatus Pietarsaaren seudusta maailman parhaana paikkana on tulosta kymmenistä tapaamisista satojen Pietarsaaren seudulla eri tehtävissä, asemissa ja rooleissa toimivien kanssa. Työn kuluessa, aina kun tapasimme useampia ihmisiä, kävi koko ajan selvemmäksi, että seutua koskeva visio rakentuu tunteelle siitä, että tänne kannattaa tulla, oli sitten matkailija tai paluumuuttaja. Täällä viihdytään, koska täällä on hyvät edellytykset työnteolle, asumiselle ja elämiselle. Täällä on onnistumisen edellytykset yrityksille, yrittäjille ja asukkaille kaikkien omista lähtökohdista käsin. 

Monilta asukkailta ja seutukunnan vaikuttajilta saadun vahvan tuen perusteella voimme todeta, että päivitetty sloganimme Pietarsaaren seutu – Maailman paras paikka tuntuu aidolta, elävältä ja on osa seudun asukkaiden arkipäivää. Tämä tuki on seutumarkkinoinnin onnistumisen edellytys.

Kehitämme Pietarsaaren seutua

Roolimme Pietarsaaren seudun aluekehittäjänä on huomattavasti vahvistunut toimintavuoden aikana. Olemme olleet aktiivisia koulutuskysymyksissä, osallistuneet kestävän kehityksen liiketoimintamallien kehittämiseen, jalkauttaneet ilmastostrategian seudun kuntiin, tehneet yhteistyötä kohti pienten yritysten markkinoinnin vahvempaa digitalisoitumista, tehneet yhteistyössä työmarkkinoitamme näkyvämmäksi seudun nuorille ja paljon muuta. Olemme myös mukana eri verkostoissa, joissa teemme konkreettisesti seudun tarpeita näkyviksi päättäjille.

Concordian yrityspalvelut auttaneet monta yrittäjää

Concordian neuvonnan avulla perustettujen yritysten suuri määrä on myös todiste siitä, että Pietarsaaren seutu on yrittämisen kannalta hyvä paikka. Yritysneuvojamme perustivat yhteensä 180 yritystä mm. ajoneuvohuollon, rakennustoiminnan, teollisuus-, metalli- ja konsulttipalveluiden alalle. Starttirahaa puollettiin 99 yritykselle ja asiakaskontaktien kokonaismäärä vuoden aikana oli runsaat 4 700. Työskentelemme myös jo jonkin aikaa markkinoilla toimineiden yritysten kanssa. Vuoden aikana olemme panostaneet erityisesti kasvuyrityksiin käynnistämällä ja osittain vuoden aikana jo toteuttamalla kasvuohjelman lähemmäs kahdenkymmenen yritysjohtajan kanssa, jotka ovat yhdessä terävöittäneet kasvustrategioitaan. Ulkopuolisen hankerahoituksen avulla olemme lisäksi voineet työskennellä yrittäjien kanssa, jotka ovat halunneet myydä yrityksensä.

Elinkeinoelämän aktiivisuus ja organisaatioiden halu kehittyä heijastuvat myös Concordian toimintaan. Siirtyminen kestäviin tuotantoprosesseihin ja kestäviin työtapoihin on megagrendi, mutta myös eloonjäämiskysymys, joka jo nyt koskettaa monia yrityksiä. Koska seudun elinkeinoelämä on vahvasti vientivetoista – seudun viennin arvo on lähes 2 miljardia euroa – globaalien asiakkaiden näkemykset ovat yritysten arjessa merkittävä tekijä. Siirtyminen ilmastoviisaisiin ratkaisuihin eri tasoilla tulee myös olemaan yksi Concordian kantavista teemoista vuonna 2022.

 Jarl Sundqvist, Toimitusjohtaja

Haluatko pysyä ajan tasalla tekemisistämme? Tilaa uutiskirjettämme niin saat tietoa tulevista työpajoista, verkostotapaamisista, webinaareista ym.! Tilaa uutiskirje tämän linkin kautta.

Seuraa meitä somessa: Facebook, Instagram, LinkedIN

#maailmanparaspaikka #pietarsaarenseutu #pietarsaari #pedersöre #luoto #kruunpyy #uusikaarlepyy