SEUTUKAUPUNKIrekry

Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja rekrytointivalmiuksien kehittäminen

Hankkeen toteutusaika 1.1.2022-30.6.2023
Pietarsaaren seudulla Pietarsaaren kaupunki toimii osatoteuttajana SEUTUKAUPUNKrekry -yhteishankkeessa: kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja rekrytointivalmiuksien kehittäminen. Hanketta toteutetaan 24 kaupungin alueella.

Hankkeen tavoitteet

SEUTUKAUPUNKIrekry-hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:

  • Löytää ratkaisuja seutukaupunkien eri toimialojen pahenevaan työvoimapulaan vauhdittamalla työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa.
  • Parantaa yritysten osaamista kansainvälisissä rekrytoinneissa ja ulkomaisten työntekijöitä vastaanottamisessa.
  • Parantaa työvoimapulasta kärsivien alojen ja alueiden imagoa ja vetovoimaa.
  • Parantaa seutukaupunkien edellytyksiä kehittää ja toteuttaa toimivia vastaanotto- ja kotoutumispalveluita.

Toimenpiteet on jaettu neljään työpaketteihin. Ne toteutetaan yhteistyössä alueellisten ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyöt kehittäen.

Pietarsaari osatoteuttajana:

  • Kehittää työvoimapulasta kärsivien toimialojen yritysten imagoa, vetovoimaa ja viestintäkykyä.
  • Luoda sosiaalisen verkostoitumisen polku maahanmuuttajille ja heidän perheilleen.

Materiaalit

Täältä löydät lisätietoja hankkeesta sekä SeutuAKKE-hankkeiden 2022-2023 loppujulkaisun.

 

Uutisia ja tapahtumia

Alholmenin teollisuuspuiston teollisuudenalojen ja potentiaalisten työntekijöiden yhdistämiseksi järjestetään teollisuuskierros vuosittaisen Tule Tänne! -rekrytapahtuman yhteydessä 24. heinäkuuta. Osallistujilla on mahdollisuus osallistua räätälöidylle opastetulle bussikiertoajelulle AIP:n teollisuuspuistossa, jossa he saavat tietoa eri

Lue lisää AIP kutsuu potentiaalisia työntekijöitä opastetulle bussikierrokselle Tule Tänne -rekrymessujen yhteydessä