Kehitysteemat – koontisivu

Täältä löydät tämänhetkiset kehitysteemamme ja käynnissä olevat hankkeet.

Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordian hankeportfolio

15

Hanketta

10

Hanketta (omarahoitteiset)

0,65 M€

Ulkoista rahoitusta

1,2 M€

Seudullinen projektirahoitus/vuosi

Talent Insights

Yhteistyöhanke 2021-2023 Kristiinankaupungin elinkeinokeskuksen kanssa, joka keskittyy työvoiman houkuttelemiseen seuduille ja työnantajamielikuvan luomiseen. ELY-keskuksen ja EU:n Maaseuturahaston rahoittama.

 

Sustainable Tourism

Kestävän matkailun hanke yhdessä VASEK:in ja Kristinestads näringslivscentral kanssa 2020-2022. ELY, Maaseuturahastosta rahoittama.

Vastuullinen Pietarsaaren seutu – tiedon ja tulosten lisääminen

”Ympäristöviisaita yhdessä” jatkohankkeena käynnistimme Ympäristöministeriön rahoituksella vuosina 2021-2023 jatkohankkeen, jossa keskitytään Pietarsaaren seudun ilmastostrategian toteuttamiseen.

Circular Insights CIT

Pohjanmaan yhteistyöhanke 2021-2023 keskittyen yrityksiin, jotka löytävät CERM-hankkeen kautta kehitetyn kiertotalouden tiekartan ja aloittavat ilmastomatkansa. Pohjanmaan liiton (ERUF) rahoitus.

DigiBoost

Pohjanmaan liiton rahoittama Akke-hanke 2021-2022, joka antaa 15 yritykselle prosessin digitaalisen markkinoinnin vahvistamiseksi ja digitaalisen työkalun luomiseksi. Yrkeshögskolan Novian ja Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordian yhteistyö.

OboDigi 4.0

Uuden sukupolven robotiikkaesittelyt ja yritysten mahdollisuus kokeilla robotiikkaa. Pohjanmaan liiton rahoittama EAKR.

RoboTry

Uuden sukupolven robotiikkaesittelyt ja yritysten mahdollisuus kokeilla robotiikkaa. Pohjanmaan liiton rahoittama EAKR.