Alholmen Circular Economy Platform

Alholmenin teollisuuspuistolle lisäpotkua kiertotaloudessa

Projektiaika: 1.1.2024-31.12.2025

Projektin osapuolet: Pietarsaaren seudun Kehitysyhtiö Concordia Oy (johtava osapuoli) ja Alholmen Industrial Park rf

Kokonaismääräraha: 328.852 €

Rahoitus: Euroopan unionin Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelman kautta, Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi (JTF) -rahastosta, Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordia Oy:n omistajakunnat ja Alholmen Industrial Park rf

ACEP-projektin viisi työpakettia

”Alholmen Circular Economy Platform (ACEP) -hanke vahvistaa AIP:n kiertotalouden johtavaksi ekosysteemiksi yhteistyöllä ja laaja-alaisella toiminnalla.”

1. Viestintä

 • Projektin koordinointi, viestintä ja hallinto.

2. Energia

 • Uusiutuvan energian käytön lisääminen ja energiatehokkuuden ja siten resurssitehokkuuden parantaminen AIP-alueella.
 • Selvitetään alueen lämmön ja energian kierrätyksen vaihtoehdot.
 • Tunnistetaan hukkalämmön talteenoton ja energian varastoinnin mahdollisuudet AIP-alueella.
 • Laaditaan toteutussuunnitelma sähköautoinfrastruktuurin kehittämiseksi alueella.

3. Kierrätettävät materiaalit

 • Sivuvirtojen uusiokäyttöä kierrätystä varten analysoidaan arvoketjuanalyysin avulla.
 • Luodaan ja pilotoidaan digitaalinen materiaaliyhteisöalusta, jolla kerätään ajantasaista tietoa alueen läpi kulkevista materiaalivirroista, saatavilla olevista materiaaleista ja niiden määristä.
 • Kiertotalouden tavoitteiden ja mittareiden asettaminen.

4. Resurssien jakaminen

 • Tarpeiden ja osaamisen kartoittaminen perustamalla vihreän siirtymän asiantuntijapooli AIP-yrityksille.
 • Yhteisen tietopohjan eli osaamispassin luominen työntekijöille yhteisen koulutussisällön avulla esimerkiksi turvallisuuden, kestävyyden ja kiertotalouden aloilla.
 • Jakamistalouden kehittäminen useammilla osa-alueilla, mukaan lukien toimitilat, koneet ja laitteet.

5. Yhteistyö ja vetovoima

 • Vahvistetaan AIP-alueen näkyvyyttä ja vetovoimaa eri tasoilla ja lisätään siten teollisuuspuiston houkuttelevuutta uusien osaajien kannalta.
 • Rakennetaan innovatiivisia kiertotalouden verkostoja, ekosysteemejä ja pilottihankkeita monitieteellisten ja sektorirajat ylittävien toimien avulla.

Ota yhteyttä:

Uutisia ja tapahtumia