Utvecklingsteman, samlingssida.

Här hittar ett sammandrag på de utvecklingsteman och projekt som är aktuella just nu.

14

Projekt totalt

6

Projekt med egen budget

0,82 M€

Projektbudget i JREG

0,48M€

Projekteffekt per år i JREG

Utvecklingsteman och projekt

Talent Insights

Samarbetsprojekt 2021-2023 med Kristinestads näringslivscentral som fokuserar på att attrahera arbetskraft till regionerna och arbetsgivarbranding. Finansierat av NTM via Landsbygdsfonden.

Sustainable Tourism

Hållbar Turism-projekt tillsammans med VASEK och Kristinestads näringslivscentral 2020-2022. Finansierat av NTM via landsbygdsfonden.

Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner

Samarbetsprojekt med finansiering ERUF, Österbottens förbund tillsammans med VASEK, Dynamo och Kristinestads näringslivscentral

Bothnia Green Energy

Interreg Aurora projekt i Kvarkenregionen

Sustaining Businesses in Ostrobothnia

Samarbetsprojekt med VASEK, Kristinestads näringslivscentral och Dynamo med finansiering från Landsbygdsfonden

ClusDe

Cluster Development for Growth and Resiliens in the Boat and Food Industry är ett ettårigt AIKO projekt med Finansiering från Österbottens förbund.