Utvecklingsteman, samlingssida.

Här hittar ett sammandrag på de utvecklingsteman och projekt som är aktuella just nu.

15

Projekt totalt

10

Projekt med egen budget

0,65 M€

Extern finansiering

1,2 M€

Total projekteffekt per år

Utvecklingsteman och projekt

Talent Insights

Samarbetsprojekt 2021-2023 med Kristinestads näringslivscentral som fokuserar på att attrahera arbetskraft till regionerna och arbetsgivarbranding. Finansierat av NTM via Landsbygdsfonden.

Sustainable Tourism

Hållbar Turism-projekt tillsammans med VASEK och Kristinestads näringslivscentral 2020-2022. Finansierat av NTM via landsbygdsfonden.

Klimatsmarta tillsammans

Jakobstadsregionens klimatstrategi blev klar 2021. projekttid 2019-2021. Finansierat av Miljöministeriet.

Hållbara Jakobstadsregionen - Kunskapslyft och implementering

Som ett fortsättningsprojekt på ”Klimatsmarta tillsammans” startade vi 2021-2023 ett fortsättningsprojekt med finansiering från Miljöministeriet som fokuserar på att starta upp det konkreta arbetet med att förverkliga klimatstrategin i Jakobstadsregionen.

Circular Insights CIT

Samarbetsprojekt i Österbotten 2021-2023 med fokus på att företag hittar ”Färdplanen för cirkulär ekonomi” som togs fram genom CERM-projektet och startar sin klimatresa. Finansiering från Österbottens förbund, ERUF.

DigiBoost

Akke-projekt finansierat av Österbottens förbund 2021-2022 som ger 15 företag en process för att stärka sin digitala marknadsföring och skapa en digital verktygsback. Samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia.

OboDigi 4.0

Samarbetsprojekt mellan Centria ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia och VAMK. Robotisering, artificiell intelligens, IoT och cybersäkerhet.

RoboTry

Nya generationens robotiksdemonstrationer och möjlighet för företag att prova på robotisering. Finansierat av Österbottens förbund, ERUF.