Stort behov av ny arbetskraft

Hur skall vi hitta arbetskraften vi behöver de kommande fem åren? Det blir en allt större utmaning anser vår regionutvecklare Fredrik Sandelin.

Investeringarna ökar både i Jakobstadsregionen och i hela Kvarkenregionen, exporten drar, arbetslösheten minskar och vi börjar se en väg ut ur pandemin. När både befolkningsprognoserna viker och näringslivet signalerar allt svårare problem med att hitta kompetent arbetskraft är det problematiskt.  ”Utvecklingen är verkligen utmanande och jag hoppas att alla krafter i regionen nu skulle gå samman, se det här problemet och agera nu – vi borde resurserna mycket mer för att skapa inflyttning och stann-kraft (pitovoima) för att motverka en viss brain-drain bland unga”, säger regionutvecklare Fredrik Sandelin.

Vi håller en tät kontakt med näringslivet och kommunerna för att kunna hitta aktiviteter och lösningar. Vi har projekt på gång och flera nya ansökningar inne gång för att hitta resurser för detta.