Spillkarneval på Energyweek

Den enes skräp kan bli den andres resurs. Med denna devis ordnade SOF-projektet sitt andra evenemang under EnergyWeek. Denna gång var det dags att ge evenemangsbesökarna möjligheten att bekanta sig med Österbottniska företags sidoströmmar och avfall. Tanken med ”From Trash to Treasure” var att ge tillverkande företag i Österbotten en plattform där man kan visa upp de sidoströmmar,överflödiga material, outnyttjade resurser företag har för att möjligtvis hitta en matchning hos de besökare som söker nya material/samarbetsparter/kreatörer/spånar affärsidéer etc.

I Vasa Stadshus konstgalleri samlades 8 modiga aktörer, såsom Walki, Mirka, Wärtsilä och ABB till Simons Hus och Nordic Green Recycling för att dela, samarbeta och upptäcka nya möjligheter för sina material. De EnergyWeek-deltagare som kom till konsthallen under eftermiddagen såg ut att vara nyfikna och genuint intresserade av att stifta bekantskap med den dolda potentialen i sidoströmsmaterialet och det cirkulära tänk som dessa representerar. Som observatör kunde man se att det blev stundvis djupa diskussioner om de utställda materialens egenskaper, flöden och potentiella förädlingsgrad. Vi hoppas att dessa diskussioner tas vidare och att det skulle öka effektiviteten, minska kostnaderna och miljöbelastningen.

SOF-projektledarna vill tacka alla talare, samarbetsparter och företag som möjliggjort dessa lyckade evenemang under årets EnergyWeek. Det var roligt att se det stora intresset för seminarietemat, diskussionerna och kontakterna som skapades under veckan.

På återhörande!

Pia Holkkola-Löf, Concordia. Hanna Malkamäki, VASEK. Fredrik Hanstén, Dynamo Närpes/Business Krs