Långsiktig talangattraktion lönar sig!

En kort summering av fem år talangattraktionsprojekt

– Företag och invånare har insett potentialen i Jakobstadsregionen! Vi har lyckats förmedla att regionens näringsliv mår bra och att här finns jobb, säger Heidi Matinlassi som jobbat som projektledare för Talent Insights och före det med projektet Talent Scout.

Jakobstadsregionen växer just nu till invånarantalet tvärtemot många andra mindre regioner i Finland och har hela 2023 legat över 50 000 invånare. Företagen mår i det stora hela bra trots kriserna och många företag växer. Talent-projekten har varit en viktig kugge i det maskineriet, givetvis tillsammans med många andra kuggar.

– Projekten har inneburit ett långvarigt samarbete med Kristinestads näringslivscentral som varit samarbetspartner i båda projekten. Vi har lärt oss mycket av varandra och att projektledarna kunnat arbeta i team ha varit positivt.

Talent Insights har främst haft fokus på att utveckla företagens arbetsgivarimage, men också fortsatt skapa arenor där regionens företag möter den potentiella arbetskraften, både live och digitalt. Det tidigare projektet, Talent Scout, fokuserade mer på synlighet och marknadsföring av regionerna utåt och innebar många gemensamma mässarrangemang lokalt, nationellt och internationellt.

– Med de kunskaper vi fick där har vi i det senare projektet fokuserat mer på långsiktighet i attraktionsarbetet. Företagen har förstått hur viktigt det är med ett kontinuerligt arbete med sitt arbetsgivarvarumärke och att attraktionskraften byggs av många olika delområden som ska vara på plats, säger Heidi och fortsätter:

– När ett mindre företag som deltagit första gången, efter en raggningsresa till annan ort konstaterar att det här är något vi borde göra ofta och länge och att man inte alltid kan räkna med direkta resultat – ja, då har vi kommit en bit på väg i att förstå hur attraktionskraft byggs. Att mäta attraktionskraft är utmanande, men vi har sett att projekten lett till verkliga rekryteringar och att vi nått en större synlighet och närvaro.

Det är också viktigt att de som förmedlar en plats attraktionskraft – invånarna, de anställda, företagen och kommunerna – har en gemensam syn på regionens attraktionskraft och får hjälp att förmedla den. Internt kanske för en ökad stolthet för den plats de valt att leva och arbeta på. Externt för att stolthet och trivsel smittar av sig och skapar en dragningskraft.

Vilka utmaningar har ni sett?

– Att hitta arbetskraft är ett långsiktigt arbete som behöver tid – en positiv utmaning som inte tar slut i en region som mår bra och utvecklas. Och att se och jobba för den potential vi har i hela Österbotten i form av (internationella) studerande, som vill stanna kvar efter avlagd examen. Redan de existerande företagen behöver mer folk än vi hinner utbilda ur de egna ålderskullarna. Plussar vi ännu på de gröna investeringar och etableringar som ligger och lurar vid horisonten fördubblar vi lätt arbetskraftsbristen de kommande 5-10 åren, konstaterar Heidi Matinlassi och fortsätter:

– Alla i regionen behöver arbeta vidare för att lösa den ekvationen. Bristen på hyresbostäder är nästa flaskhals i vår region. De som vill flytta hit behöver bostäder de enkelt kan landa i. Och någon behöver koordinera arbetet så att vi alla drar åt samma håll. Alla kan marknadsföra sin plats i sina egna nätverk!

Projekttiden för Talent Insights har varit 1.10.2021-31.12.2023. Projektet har finansierats av EU:s landsbygdsfond via NTM-centralen i Österbotten och genomförts tillsammans med Kristinestads Näringslivscentral. 

Här kan du hitta en del av projektets resultat och få hjälp med frågor kring arbetsgivarimage och talangattraktion.

Ta del av inflyttarberättelser från Jakobstadsregionen.

Har du tankar och idéer kring talangattraktion och arbetskraft, kontakta gärna:

Fredrik Sandelin, regionutvecklare

fredrik.sandelin@concordia.jakobstad.fi 044-324 3435