Pitkäjänteinen työvoiman houkuttelu kannattaa!

Lyhyt yhteenveto viiden vuoden aikana toteutetuista työvoiman houkutteluhankkeista

– Yritykset ja asukkaat ovat oivaltaneet Pietarsaaren seudun potentiaalin. Olemme onnistuneet välittämään, että seudun elinkeinoelämä voi hyvin ja että täällä on työpaikkoja, sanoo Heidi Matinlassi, joka työskenteli Talent Insightsin projektipäällikkönä ja sitä ennen Talent Scout -hankkeessa.

Pietarsaaren seudun väkiluku kasvaa tällä hetkellä, toisin kuin monien muiden Suomen pienempien alueiden ja ylittää 50 000 asukkaan rajan vuoteen 2023 mennessä. Yritykset voivat yleisesti hyvin kriiseistä huolimatta ja monet kasvavat. Talent-hankkeet ovat olleet tärkeä ratas tässä koneistossa, toki yhdessä monien muiden rattaiden kanssa.

– Hankkeisiin on liittynyt pitkäaikaista yhteistyötä Kristiinankaupungin elinkeinokeskuksen kanssa, joka on ollut molempien projektien yhteistyökumppani. Olemme oppineet paljon toisiltamme, ja se, että projektipäälliköt ovat voineet työskennellä tiimeissä, on ollut myönteistä.

Talent Insights on keskittynyt enemmän yritysten työnantajakuvan kehittämiseen, mutta se on myös jatkanut sellaisten areenoiden luomista, joissa alueen yritykset kohtaavat potentiaalisen työvoiman sekä livenä että digitaalisesti. Edellisessä hankkeessa, Talent Scout, keskityttiin enemmän seutujen näkyvyyteen ja markkinointiin ulospäin, ja siihen liittyi monia yhteisiä messujärjestelyjä sekä paikallisesti, kansallisesti että kansainvälisesti.

– Siellä saatu tieto takataskussa olemme tässä hankkeessa keskittyneet enemmän pitkäjänteiseen vetovoimatyöhön. Yritykset ovat ymmärtäneet, kuinka tärkeää on tehdä jatkuvaa työtä brändinsä kanssa ja että vetovoima rakentuu monista eri osa-alueista, joiden on oltava kunnossa, Heidi kertoo, ja jatkaa:

– Kun pieni yritys, joka on osallistunut ensimmäistä kertaa, ymmärtää toiseen paikkaan tehdyn matkan jälkeen, että tätä pitäisi tehdä usein ja pitkäjäntäisesti ja että aina ei voi luottaa välittömiin tuloksiin – no, silloin olemme päässeet pitkälle ymmärtäessämme, miten vetovoimaa rakennetaan. Vetovoiman mittaaminen ei ole helppoa, mutta olemme huomanneet, että hankkeet ovat johtaneet todellisiin rekrytointeihin ja että olemme saavuttaneet enemmän näkyvyyttä ja läsnäoloa.

On kuitenkin myös tärkeää, että paikkakunnan vetovoiman kantajilla – asukkailla, työntekijöillä, yrityksillä ja kunnilla – on yhteinen näkemys seudun vetovoimasta ja että heitä autetaan viestimään siitä. Sisäisesti, ehkä lisätäksemme ylpeyttä paikasta, jonka he ovat valinneet asuakseen ja työskennelläkseen. Ulkoisesti, koska ylpeys ja hyvinvointi tarttuvat ja luovat vetovoimaa.

Mitä haasteita olette kohdanneet?

– Työvoiman löytäminen on pitkäjänteinen ponnistus, joka tarvitsee aikaa – positiivinen haaste, joka ei pääty hyvältä tuntuvaan ja kehittyvään seutuun. Nähdä ja työskennellä sen potentiaalin eteen, joka meillä on koko Pohjanmaalla (kansainvälisten) opiskelijoiden muodossa, jotka haluavat jäädä tänne valmistumisen jälkeen. Nykyiset yritykset tarvitsevat jo nyt enemmän väkeä kuin pystymme kouluttamaan omista ikäluokistamme. Jos tähän lisätään horisontissa vaanivat vihreät investoinnit ja etabloinnit, kaksinkertaistamme helposti työvoimapulan seuraavien 5-10 vuoden aikana, Heidi Matinlassi toteaa, ja jatkaa:.

– Kaikkien seudun asukkaiden ja organisaatioiden on jatkettava työtä tämän yhtälön ratkaisemiseksi. Vuokra-asuntojen puute on seuraava pullonkaula seudullamme. Ne, jotka haluavat muuttaa tänne, tarvitsevat asuntoja, joihin he voivat helposti muuttaa. Ja jonkun on koordinoitava työtä, jotta kaikki vetävät samaan suuntaan. Jokainen voi edistää paikkaansa omissa verkostoissaan!

Talent Insightin hankeaika on ollut 1.10.2021-31.12.2023. Hanketta on rahoittanut EU:n maaseuturahasto Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta ja se on toteutettu yhdessä Kristiinankaupungin elinkeinokeskuksen kanssa.

Täältä voit tutustua hankkeen tuloksiin ja saada apua työnantajakuvaan liittyvissä kysymyksissä ja osaajien houkutteluun.

Lue asukaskertomuksia Pietarsaaren seudulta.

Jos sinulla on ajatuksia ja ideoita osaajien houkuttelusta ja työvoimasta, ota yhteyttä:

Fredrik Sandelin, aluekehittäjä

fredrik.sandelin@concordia.jakobstad.fi 044-324 3435