”Jag behöver ingenting”

Mikaela Björkman-Laihorinne

För Mikaela Björkman-Laihorinne i Pedersöre innebär hållbarhet att ta hand om det du har tills du måste köpa nytt och när du väl köper något nytt tänka på vad du köper.

För Mikaela syns hållbarheten i ett visst tänk och i sparsamhet. Fastän jag kastar bort något när det är sönder, så köper jag inget nytt, utan försöker klara mig utan, säger Mikaela. Varför Mikaela väljer att leva så beror på ”psykisk hållbarhet”, som hon kommit att tänka på mer i samband med att det blev för mycket i vardagen för några år sedan. ”Jag behöver ingenting” är ett tänk Mikaela ville tillbaka till. Hon kom till insikt om att hennes lycka inte finns i saker, strävan till ständig förändring och i det hon förtjänar, utan i stället i färre saker som inte bara ger henne känslan av lycka utan också av frihet.

Mikaela lägger till att ”kniidohejt” som leder till att man tar vara på det man har i stället för att köpa nytt i slutändan också gynnar alla.

Vi cyklar – Cykelkampanjen i Jakobstadsregionen håller paus under juli och fortsätter i augusti. I juli månad fortsätter vi i stället att dela hållbarhetsberättelser från regionen, och den här gången får ni ta del av invånarnas hållbarhetsberättelser. Dessa är tänkta att fungera som inspiration och påminna att det lilla vi gör i vår vardag kan göra skillnad.