Talent Insights

TALENT INSIGHTS 2021-2023

Hankeaika: 01.10.2021-31.12.2023. Rahoittajana on EU:n maaseuturahasto Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta ja hanke toteutetaan yhdessä Kristiinankaupungin Elinkeinokeskuksen kanssa. Heidi Matinlassi on toiminut Concordian projektipäällikkönä projektissa.

Hankkeen tavoitteena on:

1. Lisätä osaavan työvoiman tarjontaa ja kohdistaa se olemassa olevien työmahdollisuuksiin sekä edistää
sisäänmuuttoa Pietarsaaren seudulle.
• Löytää kohderyhmiä mahdollisista osaajista/muuttajista seudun ulkopuolelta
• Jatkuvasti analysoida seudun työmarkkinoiden tarjontaa.

2. Kehittää yritysten työnantajamielikuvaa – kehittää houkuttelevia yrityksiä, jotkaoppivat toisistaan ja
yhdessä luovat houkuttelevan työmarkkinan seudulla.

3. Yhdessä yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa fokusoi selkeisiin kohderyhmiin:
• 19-25-vuotiaat
• 25-35-vuotiaat
• 35-45-vuotiaat

4. Tuoda yhteen ja luoda yhteistyötä keskeisten toimijoiden kanssa:
• Henkilöstöpalveluyritykset
• Asuntomarkkinoiden toimijat
• Kunnat, kuntayhtymät työnantajina
• Korkeakoulut & opiskelijat

5. Työskennellä tiiviisti TE-palveluiden ja ELY-keskuksen, muitten organisaatioiden, koulutustarjoajien,
Talent Boost-hankkeen, Talent Coastline Employment-hankkeen, Seutukaupunkiosaajien ja muitten
asiaan liittyvien hankkeiden kanssa.

Koska tämä on jatkoa Talent Scout -hankkeelle, Talent Insights tulee olla läheisessä yhteydessä myös kansallisiin Talent Boost, Talent Coastline -hankkeisiin ja olla osa niihin rakennettua ekosysteemiä ja toimia kanavana näissä toteutettaville toimenpiteille ja viestiä näistä seudun työnantajille.

Work packages – aktiviteetit

1. Visio menestyksellisessä osaajien pitkän aikavälin houkuttelemisessa on ”Welcome Office”. Hankkeessa halutaan testata ”yhden luukun” periaatetta, joka tukee pehmeää laskua, luo yhteenkuuluvuutta ja torjuu
kohdantaongelmia.

a. Horisontaalisena tavoitteena hankkeen tulee tehdä näkyväksi ja selventää, mitä pitää
toimia, kun rekrytointitapahtuu myös työn ja yrityksen ulkopuolella:

i. Luoda sosiaalista yhteenkuuluvuutta, kun muutto on tapahtunut
ii. Huomioida mahd. partnerin ja perheen tarpeet sekä elämänlaatu 24/7
iii. Verkostojen luonti missä sisään muuttajat tapaavat toisiaan ja seutulaisia
iv. Tehdä näkyväksi monipuolisten asumismahdollisuuksien tarpeesta, uusien
työntekijöiden houkutteluun

2. Hankkeessa luodaan sekä digitaalisia että IRL-työkaluja ja -sisältöjä, jotka auttavat yrityksiä analysoimaan viestiään,missä kanavissa ne ovat olemassa ja tukevat niitä,jotta he ottavat seuraavan askeleen ja oppivat toisiltaan ja vastaavat kysymykseen ”keitä me työnantajina olemme? ”. Monet potentiaaliset työntekijät seuraavat aktiivisesti yritysten arvoja ja viestintää tänään ja asettavat uusia vaatimuksia tulevalle työnantajalleen

a. Hanke lisää yritysten määrää seudullisissa verkkoportaaleissa
b. Hankkeen toiminta lisää avoimien hakemuksien määrää yritysten ja organisaatioiden keskuudessa

i. Yhä useammalla yrityksellä on avoin hakemus
ii. Avoimet hakemukset näkyvät paremmin
iii. Edistää avointen hakemusten määrän lisäämistä

c. Digimarkkinointimateriaalien luominen ja viestintä
d. Korostaa digimarkkinoinnin merkitystä yrityksissä ja edistää viestintää
e. Hanke kehittää SoMe-kanavia seudulliselle muuttoliikkeelle
f. Hanke toteuttaa maanlaajuisia ja kansainvälisiä SoMe-kampanjoita yhdessä yritysten kanssa
g. Hanke rakentaa yhdessä yritysten kanssa työkalupakin/manuaalin houkuttelevien
työpaikkojen luomiseen (askelmalli missä yritys analysoi tasoaan voidakseen tehdä seuraavan
kehitysaskeleen – oikea viesti oikealle kohderyhmälle)

3. Talent Insights aktiivisesti auttaa yrityksiä profiloimaan itseään paremmin työnantajana

a. Vahvistaajakehittää yhteistyötä yrityksen kanssajasitouttaa heidät vahvemmin
hankkeeseen,jotta voivattoimia edelläkävijöinä ja mentoreina.Hanke pyrkii myös
edistämään työntekijöiden osallistamista yrityksen imagon luomisessa ja sen ylläpitoon.
b.”Most Welcoming Company/Organisation”-kampanjan luominen ja toteuttaminen
c. Työpajoja, koulutusten ja ohjausaktiviteettien toteuttaminen yritysten tarpeiden mukaan
olemassa olevien seudullisten ja maanlaajuisten kampanjoiden tukemiseen
d. Tehdä yhteistyötä jo seudulle muuttaneiden osaajien kanssa

4. Hanke osallistuu yritysten kanssa messuihin ja markkinointitapahtumiin

a. Osallistuu yritysten kanssa messuihin Suomessa (IRL, virtuaalisesti)
b. Hanke luo omia tapahtumia ja osallistuu muitten tapahtumiin ja toteuttaa Pop Up-tapahtumia opiskelijoille
c. Toteuttaa fyysisiä ja/tai virtuaalisia rekrymessuja (luoda areena ja agenda)

5. Hanke jatkaa seudun oppilaiden ja opiskelijoiden tukemista a) edistämällä laajaa tietämystä paikallisen
yritysyhteisön työmahdollisuuksista opintojen jälkeen sekä osallistumalla ja tekemällä yhteistyötä
koulutustarjoajien järjestämiin tapahtumiin.

Työnjako Talent Boost, Talent Coastline Employment ja Seutukaupunkiosaajat-hankkeiden kanssa on seuraava:

• On suora kanava ja viranomainen, joka vastaa työnvälityspalveluista, luvista ja koulutuksen
hankinnasta
• On kanava kansainvälisille työmarkkinoille ja vastaa kansainvälisestä profiloinnista
• On ELY-keskuksen läheisyydestä johtuen luonnollinen yhteys ja kanava valtion virastoihin
työvoima-asioiden edunvalvonnassa.


Nyheter

Material

Här hittar du material som kan komma till nytta då det gäller talangattraktion.

Internationell rekrytering

Business Finland har inom ramen för TalentScout-projektet tagit fram en handbok för internationell rekrytering. Där hittar ni konkreta tips och råd för hur man skall gå tillväga. Kolla även in YouTube-spellistan!

Tips för arbetsgivare intresserade av internationell rekrytering

Arbetskraftsbehovet i Jakobstadsregionen

Concordia har de senaste 3 åren gjort en arbetskraftsbehovskartläggning i Jakobstadsregionen. Den senaste Attract!-kartläggningen publicerades våren 2021.

 

Karriärberättelser

Här har vi samlat en spellista där du kan ta del av 11 olika karriärberättelser från Jakobstadsregionen. Inspelningarna gjordes under OurCareer Day 2020.