Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner (SOF)

Esittely

Suomen tavoitteena on olla vuonna 2035 hiilineutraali yhteiskunta, jossa kiertotalous muodostaa menestyvän talouden perustan (Hiilineutraali Suomi – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia). Tämä asettaa koko yhteiskunnalle suuria muutosvaatimuksia ja vaikuttaa merkittävästi yritysten toimintaan.

Tässä hankkeessa haluamme luoda edellytyksiä kilpailukykyiselle, houkuttelevalle ja kestävälle Pohjanmaalle ja keskitymme erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden toiminnassa uudet vaatimukset lähitulevaisuudessa tuntuvat. Tavoitteena on auttaa pääasiassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä (PK-yrityksiä), muun muassa niitä yrityksiä, jotka tällä hetkellä toimivat suurempien ja muutostyöskentelyssään pitemmälle ehtineiden yritysten alihankkijoina.

Kokemuksesta tiedämme, että PK-yrityksillä on harvoin aikaa ja resursseja pysytellä aiheesta perillä, ja niiden on omin avuin vaikeaa valmistautua asetettuihin vaatimuksiin. Hanketta tarvitaan vastaamaan näiden PK-yritysten tarpeisiin auttamalla yrityksiä varautumaan ja valmistautumaan niille asetettuihin vaatimuksiin, jotta ne pysyvät kilpailukykyisinä – ja säilyvät mielellään kehityksen kärjessä.

Hankeinfo

  • Kokonaisbudjetti: 427 924€
  • Hankekumppanit: Pietarsaaren seudun Kehittäimsyhtiö Concordia (päätoteuttaja), VASEK, Dynamo Närpes ja Kristiinanakaupungin Elinkeinokeskus.
  • Hankeaika: 1.7.2023-31.12.2024

Ota yhteyttä!

Leende kvinna i blått står med vänster hand på höger höft.