AIP samlar globalt kända industrier med en gemensam vision om den cirkulära ekonomin

Grön omställning, hållbarhet och cirkularitet var i fokus förra veckan när EnergyWeek hölls i Vasa stadshus. AIP stod i rampljuset tillsammans med andra framstående europeiska exempel från Nederländerna och Danmark.

AIP:s koncept presenterades av Åsa Björkman, projektledare för Alholmen Circular Economy Platform, inför en fullsatt föreläsningssal.

– Nyckeln till framgång bygger på att industrierna samarbetar, oavsett storlek eller sektor. Från skogsindustri till stål, från segelbåtar till kompositer. AIP samlar globalt kända industrier med en gemensam vision om den cirkulära ekonomin, säger Åsa Björkman.

John Vernooij representerade Circulair Friesland från Nederländerna, och Jakob Nymann-Lindegren, Danmarks ambassadör i Finland, lyfte fram det danska exemplet Kalundborg Symbiosis. Det finns många likheter mellan AIP och de europeiska exemplen, men det finns också mycket att lära av varandra. För AIP innebar årets EnergyWeek värdefull synlighet och nya kontakter till andra industriparker.

Här kan du läsa mer om kluster som drivkrafter för cirkulär omställning.