Kluster som drivkrafter för cirkulär omställning: Erfarenheter från Danmark, Finland och Nederländerna

Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner (SOF)-projektet arrangerade ett seminarium under EnergyWeek kring ”Kluster som drivkrafter för cirkulär omställning”. Under denna förmiddag delade talare från Danmark, Finland och Nederländerna med sig av sina erfarenheter och framsteg för grön omställning. Under sina presentationer belyste talarna sina tillvägagångssätt till ett fungerande och produktivt samarbete samt visade hur gröna lösningar inte bara kan gynna miljön utan även vara ekonomiskt gynnsamma.

Efter SOF-projektledare Hanna Malkamäkis inledande anförande om den cirkulära affärsmodellens måste i näringslivsutvecklingen framöver, talade ambassadör Jakob Nymann-Lindegren från Danmark om landets framgångsrika frikoppling av BNP-tillväxt och energiförbrukning. Denna frikoppling har möjliggjort att Danmark idag har en blomstrande grön sektor med över 75 000 arbetsplatser. Ambassadör Nymann-Lindegren presenterade också det välkända exemplet på industriell symbios, nämligen Kalundborg Symbiosis, där sjutton parter bestående av såväl privata som offentliga aktörer samarbetar i ett ekosystem för att maximera sidoströmmar och omvandlar avfall till resurser, vilket gynnar både miljön och ekonomin.

AlPs utveckling till en konkurrenskraftig industripark

Concordias Åsa Björkman som leder projektet ”Alholmen Circular Economy Platform” fick chansen att berätta om Alholmen Industrial Parks resa mot en cirkulär ekonomi. Trots att aktörerna på området verkar inom vitt skilda sektorer och med olika material har man valt att samarbeta för att systematiskt utveckla en hållbar cirkulär ekonomi på området. Åsa redogjorde för industriparkens historia fram till idag där man har en aktiv förening med en tydlig vilja och strategi för att säkerställa områdets framtid och konkurrenskraft. Genom samarbete och gemensamma projekt har aktörerna på AIP fördjupat sitt samarbete och ser den gröna omställningen som ett givet steg i sin utveckling till att bli en framgångsrik industripark.

Friesland har som mål att bli den mest cirkulära regionen i Europa 2025

Som tredje talare gav John Vernooij, ordförande för Circulair Friesland Association i Nederländerna, sina erfarenheter av den gröna omställningen från ett regionalt perspektiv. I Friesland har man den ambitiösa målsättningen om att bli den mest cirkulära regionen i Europa 2025. Vernooij betonade vikten av att engagera och involvera företag och intressenter i det cirkulära arbetet. Som medlem i denna regionala förening betalar man dels en monetär medlemsavgift men man bidrar också med arbetsinsatser för att uppnå den gemensamma cirkulära visionen. I Friesland satsas det också på den sociala aspekten av hållbarhetsarbetet. Vernooij berättar att man ser den regionala skalan som idealisk för att påskynda den cirkulära ekonomin och anser att mycket av övergången till cirkularitet bör ske på regional nivå.

Varje region har sina unika styrkor

Seminariet avslutades med en gemensam paneldiskussion i vilken ingick alla ovanstående talare och modererades av Adrian Braun. Panelen diskuterade hur lokala och regionala initiativ och investeringar kan bidra till den globala omställningen till en cirkulär ekonomi. Moderatorn Adrian Braun sammanfattade att samarbete, inkluderingen av de unga i det gemensamma omställningsarbetet är nyckeln till framgång, och att varje region har sina unika styrkor som kan bidra till den globala cirkulära omställningen.