Visit Finlandin asukaskyselyn tulokset

Visit Finland teki syksyllä 2022 asukaskyselyn, missä Pietarsaaren seudun asukkaat saivat vastata vastuullisen matkailun liittyviin kysymyksiin.

Tulos osoittaa, että matkailu ei vaikuta seudun asukkaisiin negatiivisesti, mutta toivoisi sen kehittyvän enemmän, jotta se saisi lisää kävijöitä ja hyödyttäisi Pietarsaaren seutua ja sen asukkaita.

150 asukasta vastasi kyselyyn, 82 prosenttia heistä ovat asuneet seudulla yli kymmenen vuotta ja suurin osa vastaajista eivät koe asuvansa matkailukohteessa. Noin puolet vastaajista kertoo, että he hyötyvät matkailusta seudulla. Kesä on matkailun paras aika Pietarsaaren seudulla ja 70 prosenttia vastaajista ovat tyytyväisiä kesäsesongin matkailutarjonnasta seudulla.

Seudun asukkaat eivät usko matkailun vaikuttaneen kielteisesti esimerkiksi alueen kulttuuriin tai luontoelämyksiin, eikä se ole vaikuttanut asumishalun vähentymiseen kotiseudullaan. Matkailun kehitystyötä ja vaikuttavuusmahdollisuuksia ajatellen, yksi kolmasosa vastaajista on siltä mieltä, että heillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kehitykseen ja että matkailutyö keskittyy olemassa olevien matkailupalvelujen ylläpitoon. Yksi kolmasosa katsoo matkailun ylläpitävän taloutta, työllistysmahdollisuutta ja pudasta ympäristöä.

Seudun asukkaat saivat myös jättää vapaita kommentteja kyselyssä. Näissä vastauksissa nousi esiin matkailun kehitysmahdollisuudet seudulla. Heidän mukaansa, tarvitaan lisää yhteistyötä matkailutoimijoiden välillä, lisää tietoa, markkinointia ja lisää investointeja matkailuun. Vastuulliseen matkailuun ja sen kehitykseen liittyen vastauksissa ehdotetaan, että isompien toimijoiden pitäisi alkaa näyttää miten he työskentelevät vastuullisesti. Kyselyyn vastanneet asukkaat haluavat myös nostaa hienoja paikallisia matkailukohteita esimerkiksi Fäboda, Tullmagasinet ja Luodon saaristo.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Vastuullinen matkailu Pohjanmaalla
michelle.bjorkholm@concordia.jakobstad.fi
+358 50 408 8289