Kom med på Design Sprint i februari!

Nu har tillverkande företag i Jakobstadsregionen en unik chans att under februari 2023 (21.2 – 23.2) delta i en Design Sprint faciliterad av Anne Raudaskoski (Ethica), en av Nordens främsta experter inom cirkulär design!

En Design Sprint är ett verktyg för att ta snabba och praktiska steg för att utveckla idéer, prototyper och lösningar inom ett definierat område av sin verksamhet. Med ledning av DeCiDe teamet kommer ditt företag arbeta i nära samarbete med sakkunniga experter.  Fokus kommer under sprinten att riktas mot att tydligt definiera och förstå problem, och därifrån utveckla lösningar och möjliggöra utveckling. Deltagande i sprintarna är helt kostnadsfritt.

Anmäl dig redan idag!

5 företag från regionens tillverkande industri har möjlighet att delta i vårens sprint. Sprinten äger rum mellan den 21-23.2 och innefattar ett intensivt program förmiddagar mellan klo. 09:00-13:00, med 2-3 representanter från medverkande företag. Platserna fylls i anmälningsordning. Anmäl ert deltagande i sprinten genom denna länk.

Vad är en Design Sprint?

En Design Sprint ger en unik möjlighet att snabbt och fokuserat utveckla prototyper och lösningar möjliga att ta vidare. Men, en sprint är också ett användbart sätt att gemensamt fokusera uppmärksamhet på rätt områden, hitta och koppla ihop rätt människor, lära sig nya färdigheter och tankesätt, öka motivationen och ge sina medarbetare utrymme att prova på nya sätt att arbeta. Under sprinten samlas ett tvärfunktionellt team (2-3 personer) från företaget för att inom en tydlig och fullmatad struktur brainstorma, gestalta och testa idéer för produkter eller tjänster i linje med principerna för den cirkulära ekonomin.
Fördelarna är många, och kan bland annat resultera i:

  1. Identifiering av nya möjligheter för produktutveckling och innovation genom cirkulära principer
  2. Minskat avfall och ökad resurseffektivitet, vilket i sin tur kan leda till minskade kostnader och högre lönsamhet
  3. Förbättrad miljöprestanda
  4. Förstärkning av varumärkets trovärdighet utåt när det kommer till hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, vilket i sin tur ger en stor konkurrensfördel

För mer information är ni välkomna att kontakta Ida Britta Petrelius, Novia, telefon: 050 4625414

Om Anne Raudaskoski:

Anne Raudaskoski är chef för rådgivning och medgrundare av Ethica, och hon har arbetat med flera finska och internationella företag som styr dem mot regenerativ tillväxt genom koldioxidneutrala, cirkulära strategier och lösningar. Skapare av Circular Design Sprints utförda i många länder. En av pionjärerna i Finland, hon är också talare, gästföreläsare vid Laurea yrkeshögskola, medlem i Nordisk Biomimik och representerar Finland i Nordic Circular Hotspot-nätverket.

För närvarande leder Anne det nationella pilotprogrammet Circular Design Programme för 50 finländska företag.