Developing Circular Design – DeCiDe

Cirkulär ekonomi börjar med planering och en stor del klimatavtrycket och tillverkningskostnaderna handlar om beslut som fattas redan i designskedet. Här läggs grunden för produktens livscykel och det är i desginskedet den totala miljöpåverkan avgörs – från användning av råmaterial till produktion, distribution, användning och återvinning, till reparation och avfall.

En av framtidens stora konkurrensfördelar kommer att vara cirkulärt designade produkter, med lång livslängd, möjlighet att reparera och med möjligheter till återförsäljning. Moderna produkter behöver kunna underhållas, repareras, uppgraderas, anpassas, plockas isär och återvinnas. Därför är design en av framtidens mest centrala processerna för innovation.

Skapa nya affärsmöjligheter genom cirkulär design och cirkulära affärsmodeller

Cirkulär design utgör en viktig pusselbit i den cirkulära ekonomin. Vilken är motsatsen till dagens linjära ekonomi och ”slit-och-släng-samhället.” Det handlar om att skapa attraktiva produkter eller tjänster och samtidigt minska dess miljöpåverkan och maximera lönsamheten över hela livscykeln. För att det ska kunna bli verklighet behöver utformningen av produkten gå hand i hand med materialval. Metoder för hur man lagar, byter ut delar och återvinner produkten behöver även vara genomtänkta redan i designstadiet var 80% av en produkts miljöpåverkan avgörs.

Med ledning av DeCiDe teamet erbjuds nu ditt företag möjligheten att i nära samarbete med sakkunniga experter kring projektets 3 delområden cirkulär design, cirkulära affärsmodeller och hållbar produktutveckling arbeta för att stärka verksamheten i en hållbar riktning och skapa nya affärsmöjligheter.

Nedan kan du läsa mer och välja vilket eller vilka av projektets arbetsområden som är av intresse för ditt företag. Deltagandet är helt kostnadsfritt.

Skapa lönsamhet genom cirkulära affärsmodeller

Med en cirkulär affärsmodell kan företag tjäna pengar på sina produkter i flera steg. Genom att ta tillvara värdet i produktens material eller erbjuda nya tjänster. Det kan också handla om att skapa modeller för återanvändning eller reparation av en produkt eller hitta samarbeten för industriell symbios. Målet är att minska förbrukningen av nya material, minska klimatpåverkan men samtidigt skapa lönsamhet.
Förutsättningarna för hållbara affärsmodeller är olika för olika branscher. Därför är det viktigt att beakta att det behövs olika lösningar och modeller beroende på vilka material företagen använder och om de erbjuder produkter eller tjänster.

Med stöd av DeCiDe-projektet kommer ditt företag arbeta i nära samarbete med sakkunniga experter kring cirkulär ekonomi. Verktyg för att definiera och förstå vilka möjligheter det finns kring cirkulära affärsmodeller för ditt företag kommer presenteras, forum för diskussioner kring temat cirkulära affärsmodeller kommer ordnas. Deltagandet är helt kostnadsfritt.

Valkoinen paperi pöydällä mihin kirjoitettu pari sanaa

Ta hjälp av en design sprint i er idéutvecklingsprocess

En Design Sprint är ett verktyg för att ta snabba och praktiska steg för att utveckla idéer, prototyper och lösningar inom ett definierat område av sin verksamhet. Med ledning av DeCiDe teamet kommer ditt företag arbeta i nära samarbete med sakkunniga experter.  Fokus kommer under sprinten att riktas mot att tydligt definiera och förstå problem, och därifrån utveckla lösningar och möjliggöra utveckling. Deltagande i sprintarna är helt kostnadsfritt.

Vad kan en sprint bidra med till ditt företag?
En sprint ger en unik möjligheten att snabbt och fokuserat utveckla prototyper och lösningar möjliga att ta vidare. Men, en sprint är också ett användbart sätt att gemensamt fokusera uppmärksamhet på rätt områden, hitta och koppla ihop rätt människor, lära sig nya färdigheter och tankesätt, öka motivationen och ge sina medarbetare utrymme att prova på nya sätt att arbeta.
Det ligger även en stark konkurrensfördel att ligga steget före när det kommer till den gröna omställningen när nya krav på hållbarhetstänk och cirkularitet kommer ställas under de kommande åren, både nationellt, på EU nivå och globalt.

Design Sprinten ordnas 21-23.2, och innefattar ett intensivt program förmiddagar mellan klo. 09:00-13:00 under dessa tre dagar, med 2-3 representanter från medverkande företag. Som facilitator fungerar Anne Raudaskoski från Ethica.

Design Sprint 21-23.2 – Läs mer och anmäl dig

Inför sprinten är det värdefullt att ha identifierat en idé, en specifik utmaning eller ett definierat område som en utgångspunkt för arbetet under sprinten.

Om Anne Raudaskoski: Anne Raudaskoski är chef för rådgivning och medgrundare av Ethica, och hon har arbetat med flera finska och internationella företag som styr dem mot regenerativ tillväxt genom koldioxidneutrala, cirkulära strategier och lösningar. Skapare av Circular Design Sprints utförda i många länder. En av pionjärerna i Finland, hon är också talare, gästföreläsare vid Laurea yrkeshögskola, medlem i Nordisk Biomimik och representerar Finland i Nordic Circular Hotspot-nätverket.

För närvarande leder Anne det nationella pilotprogrammet Circular Design Programme för 50 finländska företag.

 

Vill du vara en föregångare i den gröna omställningen med din produkt och produktion?

Genom att förändra materialval och se över produktionskedjor möjliggör man för en smidig grön övergång.

Tillverkande företag i Jakobstadsregionen: Vill du vara en föregångare i den gröna omställningen med din produkt och produktion? Låt oss i DeCiDe-teamet hjälpa er!
Deltagandet i detta projekt är helt gratis. Det tar din tid ungefär en arbetsdag, beroende på hur mycket tid du ger för den förberedande kartläggningen.
Om du deltar i projektet får du en omfattande rapport och expertråd om hur du kan uppfylla kraven i EU:s digitala produktpass eller minimistandarder eller hur du kan ansöka om certifiering. Vi kan också hjälpa till med att ta reda på utnyttjandet och ersättningen av sidoströmmar och råvarukedjor eller med att samla in information för att beräkna koldioxidavtrycket.

Ta kontakt!

Projektaktörer och finansiärer:

Nyheter