Developing Circular Design – DeCiDe

Cirkulär ekonomi börjar med planering och en stor del klimatavtrycket och tillverkningskostnaderna handlar om beslut som fattas redan i designskedet. Här läggs grunden för produktens livscykel och det är i desginskedet den totala miljöpåverkan avgörs – från användning av råmaterial till produktion, distribution, användning och återvinning, till reparation och avfall.

En av framtidens stora konkurrensfördelar kommer att vara cirkulärt designade produkter, med lång livslängd, möjlighet att reparera och med möjligheter till återförsäljning. Moderna produkter behöver kunna underhållas, repareras, uppgraderas, anpassas, plockas isär och återvinnas. Därför är design en av framtidens mest centrala processerna för innovation.

Projektteamet

DeCiDe är ett gemensamt projekt där Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia (har huvudansvar för projektet) Yrkeshögskolan Centria och Yrkeshögskolan Novia tillsammans främjar cirkulär ekonomi och hållbar design i Jakobstadsregionen. Projektteamet består av tre projektledare, en på Concordia (Malin Fleen), en på Centria (Mira Valkjärvi) och en på Novia (Ida Britta Petrelius), som var och en har ansvar för olika arbetspaket.

Ta kontakt!

Projektaktörer och finansiärer:

Nyheter