Developing Circular Design

Digitala guiden

Dags att ställa om. Begrepp som omställning, cirkularitet och koldioxidavtryck finns överallt just nu. Vi vet att vår nuvarande linjära ekonomi – baserad på att utvinna, producera och slänga – inte är hållbar i längden. Vi vet också att den cirkulära ekonomin är en nödvändig omställning, men hur ska vi komma igång? Rent konkret? Just i vårt företag?

Som ett resultat av projektet DECIDE har vi skapat en guide för att underlätta omställningen. Vi hoppas kunna inspirera och hjälpa dig att komma i gång med omställningen till ett cirkulärt affärstänk, och i slutändan mera hållbara och cirkulära produkter och tjänst-er. Denna guide visar hur ett cirkulärt tänk kan förverkligas i praktiken. Här hittar du konkreta exempel på företag som med hjälp av cirkulära design principer lyckats skapat förutsättningar för att möta framtidens krav, men som också minskat sitt koldioxidavtryck och anammat ett nytt tankesätt. Vårt bästa tips? Starta redan i dag. Guiden består av tre teman som kan användas var för sig eller som en helhet: • Cirkulär design • Cirkulära affärsmodeller • Hållbar produktutveckling

Vill ni ha guiden i tryckt format? Då finns det möjlighet att få filen i tryckversion från info@concordia.jakobstad.fi

Cirkulär design

Möjligheten att påverka en produkts klimatavtryck är som störst i designskedet. Att utforma produkter och produktionsprocesser i enlighet med cirkulära principer är enklast och mest effektivt i idé- och utvecklingsfasen. Till skillnad från traditionell tillverkning som fokuserar på slutanvändaren tar cirkulär designhänsyn till alla inblandade parter i processen att utvinna, bygga, använda och kassera produkter, vilket skapar nya värden och resurseffektivitet. I det här avsnittet visar vi exempel och riktlinjer för hur produkter kan designas för att kunna repareras, uppgraderas, återvinnas och få en förlängd livstid.

Cirkulära affärsmodeller

Framtidens affärsmodeller bygger på att vi ska konsumera mindre, inte mer. Förutsättningarna för hållbara affärsmodeller är olika för olika branscher. Därför är det viktigt att beakta behovet av olika lösningar och modeller beroende på vilka material företagen använder och om de erbjuder produkter eller tjänster. Ur ett företagsperspektiv kan cirkulär ekonomi medföra betydande inbesparingar och nya affärsmöjligheter. Smarta lösningar och digitalisering är centrala delar. En cirkulär affärsmodell behöver också vara ekonomiskt lönsam. I en linjär modell kan företag endast ta betalt en gång, medan en cirkulär modell möjliggör affärsmöjligheter i flera steg.

Hållbar produktutveckling

Tillverkande företag och produktutvecklare behöver börja tänka på hur de ska maximera sin produkts prestanda, hur produkten ska underhållas eller repareras, var komponenter ska återvinnas efter användning och hur uppgraderingsbara och anpassningsbara produkterna och programvarorna är. Materialval spelar en nyckelroll, och här kommer EU:s digitala produktpass att vara avgörande. Produktpasset innehåller information om produkten. Via en streckkod eller en QR-kod kan konsumenterna få information om reparation och återvinning eller materialets ursprung. I framtiden kan produktpasset även komma att innehålla beräkningar av produktens koldioxidavtryck.

Circular Design Day 11.5.2023

Circular Design Day var DeCiDe-projektets slutseminarie. Evenemanget bjöd på lanseringen av Digitala guiden och intressanta föreläsningar. Experter inom cirkulär ekonomi och företag berättade om de arbetar med den gröna omställningen. Nedan kan ni se videoinspelningar från Circular Design Day 2023.

Introduktion

Digitala guiden & Jakobstadsregionen
Se videon
Se videon
Digitala guiden & Jakobstadsregionen
Stäng
Stäng

Vojteck Vosecky

Vojtech Vosecky
Se videon
Se videon
Vojtech Vosecky
Stäng
Stäng

Mirka

Mirka, Shape Ecosystem
Se videon
Se videon
Mirka, Shape Ecosystem
Stäng
Stäng

The Loop Factory & Walki

The Loop Factory & Walki
Se videon
Se videon
The Loop Factory & Walki
Stäng
Stäng

IKEA of Sweden

IKEA of Sweden
Se videon
Se videon
IKEA of Sweden
Stäng
Stäng

Paneldiskussion

Paneldiskussion
Se videon
Se videon
Paneldiskussion
Stäng
Stäng

Projektaktörer och finansiärer:

Projektet finansieras med anslag från REACT-EU-instrumentet, som en del av de åtgärder som genomförts av Europeiska unionen på grund av covid-19-pandemin.

Nyheter