Båtbranschen samlades till frukosttillfälle 18.4

Tisdagen den 18.4 hölls inom ramen för ClusDe-projektet* ett frukosttillfälle för båtbyggarbranschen vid Rosenlund i Jakobstad. Som gäst och talare hade vi Finnboats VD Jarkko Pajusalo som lyfte fram hur man i Finland skapat ett sätt att återvinna komposit. Slutprodukten av det återvunna kompositavfallet blir cementklinkers som sedan mals till cement. Processen har tagits fram inom KiMuRa-projektet (Kierrätetyksi ja Murskatuksi Raaka-aineeksi) och är för tillfället ett av det effektivaste sättet att återanvända olika typer av kompositmaterial.

Under tillfället fick vi även höra Tobias Hästbacka från företaget Nordic Green Recycling och deras tjänster kring återvinning av olika material.

Viexpos Minna Jakobsson presenterade resultaten från den enkät som sändes ut till båttillverkare i Österbotten tidigare i vinter för att kartlägga behoven och samarbetsintresset inom båtbranschen. Utgående från enkäten och förda diskussioner med branschrepresentanter har vi identifierat tre stora teman att jobba vidare kring: 1. Allmän kännedom om branschen och image 2.Arbetskraft och utbildning 3.Hållbarhet och återvinning.

Projektledare Patrik Lindgren från Concordia presenterade ClusDe-projektet, dess syfte och nuläge. Inom kort kommer en kompetenskartläggning att genomföras för att få en större helhetsbild om de akuta och långsiktiga kompetensbehoven.

*ClusDe – Cluster Development for Growth and Resilience in the Boat and Food Industry

Har du frågor eller vill diskutera klusterutveckling inom båtbranschen? Ta kontakt med Patrik!

Patrik Lindgren, projektledare, ClusDe

Telefon: 010 239 7567

Epost: patrik.lindgren@concordia.jakobstad.fi