Klusterit kiertotalouden edistäjinä

Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner (SOF)-hanke järjesti viime viikolla ”Klusterit kiertotalouden edistäjinä”-aiheisen seminaarin EnergyWeekin yhteydessä. Aamupäivän aikana Tanskasta, Suomesta ja Alankomaista olevat puhujat jakoivat kokemuksiaan ja edistysaskeleitaan vihreän siirtymisen saralla. Esitystensä aikana puhujat valottivat toimintatapojaan toimivaan ja tuottavaan yhteistyöhön sekä osoittivat, miten vihreät ratkaisut voivat olla ympäristöystävällisiä ja taloudellisesti kannattavia.

SOF-hankepäällikkö Hanna Malkamäki piti alustavan puheenvuoron, jossa hän korosti kiertotalouden liiketoimintamallin välttämättömyyttä tulevaisuuden liiketoiminnan kehityksessä. Ensimmäisenä puhujana toimi Tanskan suurlähettiläs Jakob Nymann-Lindegren joka puhui maansa onnistuneesta BKT-kasvun ja energiankulutuksen irtikytkennästä toisistaan. Tämä irtikytkentä on mahdollistanut Tanskan vihreän sektorin kukoistamisen, joka tänään koostuu yli 75 000 työpaikasta. Suurlähettiläs Nymann-Lindegren esitteli myös tunnetun esimerkin teollisesta symbioosista, Kalundborg Symbiosis, jossa seitsemäntoista osapuolta, sekä yksityisiä että julkisia toimijoita, tekevät yhteistyötä ekosysteemissä maksimoidakseen sivuvirrat ja muuntaakseen jätteet resursseiksi, mikä hyödyttää sekä ympäristöä että taloutta.

AIPn matka kohti kilpailukykyistä teollisuuspuistoa

Concordian Åsa Björkman, joka johtaa ”Alholmen Circular Economy Platform” -hanketta, sai tilaisuuden kertoa Alholmen Industrial Parkin matkasta kohti kiertotaloutta. Vaikka alueen yritykset toimivatkin hyvin erilaisilla aloilla ja eri materiaaleilla, he ovat valinneet yhteistyön kehittääkseen järjestelmällisesti kiertotaloutta alueella. Åsa kertoi puheenvuorossaan teollisuuspuiston historiaa nykypäivään. AIP-alueella on aktiivinen yhdistys selkeällä visiolla ja strategialla varmistaakseen alueen tulevaisuus ja kilpailukyky. Yhteistyön ja yhteisten projektien avulla AIP:n toimijat ovat syventäneet yhteistyötään ja näkevät vihreän siirtymisen välttämättömänä askeleena kehityksessään menestyksekkääksi teollisuuspuistoksi

Friisialla kunnianhimoinen tavoite kiertotaloudelle

Kolmantena puhujana John Vernooij, Circulair Friesland Associationin puheenjohtaja Alankomaista, jakoi kokemuksiaan vihreästä siirtymästä alueellisesta näkökulmasta. Friisian tavoitteena on olla Euroopan kaikkein kiertotaloudellisin alue vuoteen 2025 mennessä. Vernooij korosti yritysten ja sidosryhmien osallistumisen ja sitoutumisen merkitystä kiertotaloustyössä. Tässä alueellisessa yhdistyksessä jäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka lisäksi he osallistuvat työpanoksella yhteisen kiertotalousvision toteuttamiseen. Friisiassa panostetaan myös kestävän kehityksen sosiaaliseen ulottuvuuteen. Vernooij kertoi, että alueellista mittakaavaa pidetään ihanteellisena kiertotalouden edistämiseksi ja he uskovat, että suuri osa siirtymästä kiertotalouteen tulisi tapahtua alueellisella tasolla.

Jokaisella alueella on omat vahvuutensa

Seminaari päättyi yhteiseen paneelikeskusteluun, johon osallistuivat kaikki edellä mainitut puhujat ja jonka moderoi Adrian Braun. Paneelissa keskusteltiin siitä, miten paikalliset ja alueelliset aloitteet ja investoinnit voivat edistää maailmanlaajuista siirtymistä kiertotalouteen. Moderaattori Adrian Braun tiivisti, että yhteistyö ja yhteiset ponnistelut ovat avain menestykseen, ja että jokaisella alueella on omat ainutlaatuiset vahvuutensa, jotka voivat edistää maailmanlaajuista kiertotalouden siirtymistä.