”Invånarenkäten var lyckad och vi fick faktiskt in många svar”

Tapio Kinnunen, projektchef vid Ramboll

Tapio Kinnunen, projektchef vid Ramboll, leder upp projektet “Hållbar mobilitet” i Jakobstadsregionen där en invånarenkät skall presenteras i slutet av september. Projektet i sig jobbar med en strategi där målsättningen är att skapa en gemensam plan för de fem kommunerna i Jakobstadsregionen när det kommer till att främja promenader, cykling och hållbar mobilitet. Förutom att främja hållbar mobilitet vill man också nå ett brett samarbete mellan kommunerna.  

  • Det man kan se av invånarenkäten är att man överlag promenerar och cyklar mycket i regionen medan kollektivtrafiken av naturliga skäl används rätt lite. Projektet i sig har en vision om en socialt och ekologiskt hållbar mobilitet i regionen där vi kan ge kommunerna de rätta verktygen. 
  • Invånarenkäten var lyckad och vi fick faktiskt in många svar -1700 svarande gör att vi har ett bra underlag för att komma vidare, säger Kinnunen. Det som invånarna pekar ut idag är att underhållet speciellt vintertid måste vara bra när det kommer till cykling och promenader. Säkerhetsaspekten är något man måste beakta och t.ex. cykellederna bör utvecklas framåt.

Mer information om cykelkampanjen och tävlingsvillkoren finns HÄR och på Instagramkontot @sustainability.inspiration.