”Föräldrarna har en viktig uppgift att lära barnen hur man tar sig fram säkert”

Augusti innebär skolstart och en synligare trafik och aktivare trafikövervakning kring skolområden. För polisens del handlar det om att också ha en tydlig förebyggande roll genom att vara närvarande där trafikanter rör sig. Äldre konstapel Simon Hagman vid Österbottens polisinrättning och Jakobstads polisstation säger att deras närvaro uppskattas.  

Äldre konstapel Simon Hagman vid Österbottens polisinrättning och Jakobstads polisstation
  • Polisen får sällan uppskattning men just under övervakning av skoltrafiken får man se många glada barn och vuxna som är nöjda över polisens närvaro. Jag tycker att trafiksäkerheten är bra kring skolorna i vår region. Ibland behöver polisen ingripa med någon enstaka trafikant men sett i helhet är trafiksäkerheten god.

Simon Hagman har jobbat med trafiksäkerhetsfrågor och sett cykelmiljöerna förändras och bli tryggare med åren. Hagman poängterar att cykelns utrustning har blivit bättre och säkrare och i de flesta fall används en säker cykelhjälm – närmare 51 % av cyklisterna i Finland använder hjälm. 

  •  Enligt polisens statistik har antalet skadade cyklister nästan halverats under de senaste tio åren vilket också ger en bekräftelse på att det idag blir allt tryggare att ta sig fram på cykel.

Hagman berättar att de flesta olyckor idag vad gäller cyklister sker i korsningsområden och på skyddsvägar. Enligt polisens registrerade statistik för åren 2018-2020 inträffade sjuttiotre procent av personskadorna i korsningar. Av de cyklister som ådrog sig personskador var 16 procent barn under 15 år.

  •  I vanliga fall har cyklisten haft för hög situationshastighet och personbilsföraren har inte hunnit väja för cyklisten. Ofta sker olyckor i korsningar där sikten till sidorna är dålig eller begränsade på grund av till exempel växtlighet. Personbilen har skyldighet att väja för cyklisten i korsningsområde men på grund av dålig sikt eller att cyklisten kommer i den så kallade ”döda vinkeln” uppstår snabbt en kollision, berättar Hagman

När kan man då förvänta sig att barn skall kunna ta ansvar i trafiken? Hagman säger att barn är individuella, en del lär sig snabbt att cykla säkert medan det för en del tar en längre tid att lära sig. Ett barn som är uppväxt i stadsmiljö lär sig snabbare trafikregler och hur man tar sig fram säkert i trafiken.

  • Mycket ligger också i hur aktiva barnens föräldrar är. Föräldrarna har en viktig uppgift att lära barnen hur man tar sig fram säkert. Enligt min egen bedömning kan jag se att elever på årskurs 2 ibland tar sig fram säkrare än lite äldre barn. Hastigheten för ett yngre barn är ofta lägre och de stannar till exempel vid ett övergångsställe fastän inga bilar syns till, säger Hagman. 

Som förälder kan trafiken vara ett dagligt orosmoment. Där är det bra om man tillsammans går igenom trafikbeteende och riskmoment. Föräldrarna bör också se till att all utrustning är i skick och att cykelhjälmen fungerar. Det är också viktigt att man kommer ihåg att man som förälder är en rollmodell – också i trafiken. Ser barnen föräldrarna cykla utan hjälm så kommer troligtvis också barnen att cykla utan hjälm. Enligt Institutet för olycksinformation bar 41 cyklister inte hjälm bland de cyklister som dog i olyckor 2017–2019. Hjälmen skulle med sannolikhet ha kunnat rädda en tredjedel av dem. Som tips till föräldrar finns hemsidan www.liikenneturva.fi. På den hemsidan hittas mycket bra material gällande trafiksäkerhet. På Liikenneturvas Instagram finns också många bra videor hur man rör sig i trafiken på ett tryggt sätt, säger Hagman

Mer information om cykelkampanjen och tävlingsvillkoren finns HÄR och på Instagramkontot @sustainability.inspiration.