Vi har Fastlandsfinlands lägsta arbetslöshet!

Jakobstadsregionen har länge haft Fastlandsfinlands lägsta arbetslöshet. I januari 2024 låg den på 5,8 procent i regionen mot 10,9 procent i hela landet. De existerande företagen har alltså utmaningar med att hitta arbetskraft. Antalet lediga jobb under januari slog alla rekord med 1 500 lediga jobb – men då ska man minnas att sommarjobben finns medräknade. Typiskt för oss och andra regioner är också att städerna oftast har en något högre arbetslöshet än landsbygdskommunerna.

Jakobstadsregionen har över 22 000 arbetsplatser varav cirka 32 procent finns i den tillverkande industrin. 5,8 procent arbetslösa innebär totalt cirka 1500 arbetstagare som går arbetslösa sammanlagt inom alla sektorer. Som lägst har regionen sedan pandemin vid två tillfällen legat nere i en arbetslöshet på 3,9 procent. Under året finns alltid normala förändringar och arbetslösheten är ofta högst i juli och rätt hög också i december. Här följer vi helt de normala svängningar som finns i resten av Finland.

En viss försämring kan vi ändå se, fastän den är liten. Arbetslösheten har en något växande trend och också permitteringarna har ökat en del under slutet av 2023, om man jämför med de föregående åren. Här ser vi kanske tecken på den osäkerhet vi ser i omvärlden.

Fredrik Sandelin

Regionutvecklare

+358 44 324 3435 / fredrik.sandelin@concordia.jakobstad.fi