”Cykeln är ett överlägset sätt att upptäcka den egna kommunen men även grannkommunerna”

Vi landar denna gång i Kronoby hos kommundirektör Malin Brännkärr som ser cykling som motion och avkoppling. En klar fördel är närheten till naturen och att cykeln trots allt är ett snabbt transportmedel.

Kronoby kommundirektör Malin Brännkärr

-Jag gillar variation när jag cyklar och vill helst testa olika rundor i regionen. Mest håller jag mig ändå till olika mindre vägar, skogsvägar och stigar.

Kronoby kommun jobbar tydligt med hållbarhet och ser Jakobstadsregionens gemensamma klimatstrategi som viktig. 

-Vi har en ganska ambitiös klimatstrategi som vi gemensamt jobbat fram i Jakobstadsregionen och utgående från den har vi gjort en egen handlingsplan i kommunen. Vi vill bland annat gynna möjligheten att röra sig på annat sätt än med bil. Vi har på gång olika projekt för att bygga ut våra cykelvägar.

Malin utmanar de andra kommundirektörerna till att närturista med cykel.

-Cykeln är ett överlägset sätt att upptäcka den egna kommunen men även grannkommunerna. 

Brännkärr har rest mycket och bott länge i Helsingfors. I storstäderna märks det att infrastrukturen gynnar vardagscykling.

-Bland annat Helsingforsregionen har satsat mycket på att skapa möjligheter för att cykelpendla. Det är jätteviktigt med bra cykelvägar, det är inte alls lika attraktivt om man måste cykla längs med riksvägen. Man behöver kunna röra sig tryggt året om, säger Brännkärr.

Mer information om cykelkampanjen och tävlingsvillkoren finns HÄR och på Instagramkontot @sustainability.inspiration.