Samarbetsnämndens möte 23.3

Pedersörenejdens Samarbetsnämnd höll möte 23.3. På ärendelistan denna gång: Offentliga arbets- och näringstjänster i Jakobstadsregionen, regionens flygförbindelser samt Klimatforum som hålls den 12.5.